ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات گیاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 10:00 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ جهان شیرزاد اجیرلو دبیر
۲ هانیه نهاوندی نائب دبیر
۳ یوسف تاریوردی عضو اصلی
۴ هادی محمدزاده عضو اصلی
۵ علی پیرایش عضو اصلی
۶ میلاد گودرزی عضو علی‌البدل
۷ منیره شاهی مقدم عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حسن‌زاده

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 10:00 | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات گیاهی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری