ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات دامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 09:56 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ رقیه کاظم زاده دبیر
۲ ناصر  قویدل نائب دبیر
۳ فریبا فکری بیله سوار عضو اصلی
۴ میثم خوش طینت عضو اصلی
۵ ابوالفضل ایرانپور عضو اصلی
۶ منیره آژنگ عضو علی‌البدل

استاد مشاور:سرکار خانم دکتر آزاده بوستان

عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 09:56 | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری