ورود به سایت

اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 09:50 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ رضا صادقی دبیر
۲ سجاد فتحی سارخانلو نائب دبیر
۳ داریوش بیت الله زاده عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر

عملکرد انجمن علمی گیاهان دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۹ - 09:50 | 

عملکرد انجمن علمی گیاهان دارویی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری