ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:35 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ الهام بابائی‌نیا دبیر
۲ زهرا عبادی نائب دبیر
۳ نیما رضوانی عضو اصلی
۴ زهرا فرهنگی عضو اصلی
۵ مهدیه فرضی عضو اصلی
۶ مهتاب دانش‌زاد عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اسماعیل صدری

عملکرد انجمن علمی مشاوره

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:35 | 

عملکرد انجمن علمی مشاوره


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه اختلالات یادگیری دانشگاهی دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۷/۲۹
رویداد علمی همایش ملی آسیب‌های اجتماعی دانشگاهی سالن بصیرت ۹۸/۸/۲۲
فعالیت آموزشی کارگاه مداخله در اعتیاد دانشگاهی سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۸/۲۲
فعالیت آموزشی کارگاه مشاوره در ازدواج دانشگاهی دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۸/۲۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از مجتمع آموزشی و فرهنگی نخبگان دانشکده‌ای مجتمع آموزشی و فرهنگی نخبگان ۹۸/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه کارورزی در مشاوره دانشگاهی دانشکده علوم‌تربیتی ۹۸/۹/۲۲
فعالیت آموزشی کارگاه آشنایی با مراحل پایان‌نامه نویسی دانشگاهی اتاق سایت علوم تربیتی و روانشناسی ۹۸/۹/۲۶