ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:26 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ شیما فروتن دبیر
۲ مهسا بخشنده نائب دبیر
۳ مرتضی صدیقی عضو اصلی
۴ علی قاسم‌زاده عضو اصلی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی معینی‌کیا

عملکرد انجمن علمی علوم تربیتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۸ - 11:26 | 

عملکرد انجمن علمی علوم تربیتی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
رویداد علمی نشست فرهنگی با موضوع فرهنگ ایثار و پایداری استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۸/۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی درس پژوهی ملی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۸/۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی مونت سوری ملی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۸/۱
فعالیت آموزشی کارگاه اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس‌های هوشی و کسلر استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۸/۲
فعالیت آموزشی کارگاه تازه‌های پزوهش دانشگاهی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۱۶
رویداد علمی نمایشگاه فناوری دانشگاهی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ۹۸/۹/۱۶
فعالیت آموزشی کارگاه فن بیان استانی سالن آمفی تئاتر ۹۸/۹/۲۰
گفت وگوی علمی و تخصصی  نشست هم‌اندیشی انجمن‌های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده‌ای دفتر کارشناس فرهنگی و اجتماعی ۹۸/۹/۲۰