ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 14:20 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فاطمه کاتب دبیر
۲ زهرا رستمی نائب دبیر
۳ سمانه  مصطفایی عضو اصلی
۴ مرنضی  عیوضی عضو اصلی
۵ مجید موفقی عضو اصلی
۶ محمد حسین جلیلی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زینب حزباوی

عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 14:20 | 

عملکرد انجمن علمی مرتع و آبخیزداری


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
گفت‌وگوی علمی و تخصصی جلسه هم‌اندیشی مشاور و اعضای انجمن دانشکده‌ای اتاق خانم دکتر حزباوی ۹۸/۷/۱۵
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از موزه تاریخ طبیعی اردبیل دانشکده‌ای موزه تاریخ طبیعی استان اردبیل ۹۸/۷/۲۸
گفت‌وگوی علمی و تخصصی برنامه‌ریزی برای برگزاری فعالیت‌های مشترک توسط دو انجمن علمی مرتع و آبخیزداری و مهندسی جنگل دانشکده‌ای ساختمان شماره یک دانشکده کشاورزی ۹۸/۸/۱۱
رویداد علمی گفتمان پتانسیل و ظرفیت‌های رشته مهندسی طبیعت دانشکده‌ای کلاس ۱۲ دانشکده کشاورزی ۹۸/۸/۲۱
گفت و گوی علمی و تخصصی جلسه بحث آزاد با محوریت سیل دانشکده‌ای کلاس ۱۱ دانشکده کشاورزی  ۹۸/۹/۱۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی GPS دانشکده‌ای آمفی تئاتر رشد ۹۸/۹/۱۷
رویداد علمی بزرگداشت روز جهانی کوهستان دانشکده‌ای آمفی تئاتر رشد ۹۸/۹/۲۰
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی دانشکده‌ای کلاس ۱۰ دانشکده کشاورزی ۹۸/۹/۲۶