ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 14:15 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ امیرمحمد مختاری دبیر
۲ فائزه جباری نائب دبیر
۳ امین تکرمیان عضو اصلی
۴ سینا اشکانی عضو اصلی
۵ فاطمه سعیدی عضو اصلی
۶ شیما دباغ فکور عضو اصلی
۷ شبنم مختاری فاتح عضو علی‌البدل
۸ نادیا سعادتی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی روشنیان‌فرد

عملکرد انجمن علمی مخترعین و مبتکرین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 14:15 | 

عملکرد انجمن علمی مخترعین و مبتکرین


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ارتباطات و همکاری‌های علمی  جلسه گفت‌وگو با اعضای جدید در رابطه با اهداف کوتاه مدت و بلندمدت دانشکده‌ای کلاس شماره ۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۸/۱۷
فعالیت آموزشی کارگاه چرایی و لزوم گسترش ربات‌های کشاورزی برای آینده کشاورزی دانشگاهی کلاس شماره ۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۸/۲۰
ارتباطات و همکاری‌های علمی جلسه طوفان فکری با حضور دکتر علی روشنیان‌فرد دانشکده‌ای کارگاه مکانیزاسیون کشاورزی ۹۸/۸/۲۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی جلسه دوم طوفان فکری با حضور دکتر علی روشنیان‌فرد دانشگاهی کافه فناوری استان اردبیل ۹۸/۸/۲۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی جلسه نهم گفت‌و‌گوی علمی‌تخصصی Free discussion دانشگاهی کلاس ۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۹/۹
فعالیت آموزشی کارگاه نحوه ثبت اظهار‌نامه و گرفتن کد شناسایی مخترع دانشگاهی کلاس ۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۹/۱۳
فعالیت آموزشی کارگاه (لکچر) آشنایی با IELTS و TOEFL استانی کلاس شماره ۱۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۹/۱۸
فعالیت آموزشی کارگاه (لکچر) آشنایی با IELTS و TOEFL استانی سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه ۹۸/۹/۱۹
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار دانشکده‌ای سالن تربیت‌بدنی دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۹/۲۱
ارتباطات و همکاری‌های علمی Free discussion جلسه دهم گفت‌و‌گوی علمی‌تخصصی  استانی کلاس ۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۸/۹/۲۴
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار تهران کشوری نمایشگاه بین المللی تهران ۹۸/۹/۲۸