ورود به سایت

اعضای انجمن علمی علوم باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 13:50 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ مهدی خسروی مجدر دبیر
۲ حمیده فاطمی نائب دبیر
۳ رقیه فتحی عضو اصلی
۴ محمد فاطمی عضو اصلی
۵ محمد شیرزاد ایرج عضو اصلی
۶ سعید عزیززاده نمین عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر اصغر استاجی

عملکرد انجمن علمی علوم باغبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ - 13:50 | 

عملکرد انجمن علمی علوم باغبانی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
ایجاد صفحه اینستاگرامی
ایجاد کانال تلگرامی
فعالیت آموزشی آموزش پیوند درختان استانی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۷/۲۰
فعالیت آموزشی آموزش تکثیر گیاهان زینتی استانی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۸/۱
فعالیت آموزشی آموزش نگهداری گیاهان زینتی استانی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۸/۱۰
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید مدرسه خرد از گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی استانی گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۸/۲۰
تولید و نشر محتوای علمی نمایشگاه عکس گلهای شما ملی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۹/۱
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید مدرسه فردوس اردبیل از گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی استانی  گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۹/۲
تولید و نشر محتوای علمی کارگاه آموزشی دیش گاردن ملی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۹/۲
تولید و نشر محتوای علمی کارگاه آموزشی پیوند کاکتوس ملی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۹/۲
تولید و نشر محتوای علمی کارگاه آموزشی آکواپونیک ملی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۹/۴
تولید و نشر محتوای علمی کارگاه آموزشی ساخت گلدان با بطری‌های دورریختنی ملی صفحه مجازی انجمن علوم باغبانی ۹۸/۹/۶
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید از گلخانه در روز دانشجو دانشگاهی گلخانه شماره ۲ ۹۸/۹/۱۶
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی تراریوم دانشگاهی گلخانه شماره ۲ ۹۸/۹/۱۹
فعالیت آموزشی کارگاه استخراج RNA دانشگاهی کشت بافت علوم باغبانی ۹۸/۹/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی هرس و پیوند درختان دانشکده‌ای گلخانه شماره ۲ ۹۸/۹/۲۵
ارتباطات و همکاری‌های علمی تزیین غرفه انجمن‌های محیط زیست و گردشگری در هشتمین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاهی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه محقق اردبیلی ۹۸/۹/۲۶
فعالیت آموزشی کارگاه اسانس‌گیری و عصاره‌گیری و کشت بافت گیاهان دارویی دانشگاهی کشت بافت علوم باغبانی ۹۸/۹/۲۷
فعالیت آموزشی کارگاه استخراج DNA دانشگاهی کشت بافت علوم باغبانی ۹۸/۹/۲۸