ورود به سایت

اعضای انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:50 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محسن خانی راز‌لیقی دبیر
۲ آرزو جوادی نائب دبیر
۳ سمیرا سیدی عضو اصلی
۴ زهرا صالحی‌صدر عضو اصلی
۵ ساناز  سید‌جوادی عضو اصلی
۶ ترانه حیدری عضو علی‌البدل
۷ ناهید نصیر‌زاده عضو علی‌البدل

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مسروره مختاری

عملکرد انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:50 | 

عملکرد انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
رویداد علمی معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده‌ای سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۸/۱۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی ویراستاری دانشگاهی سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۸/۱۲
رویداد علمی نشست تخصصی حافظ شناسی دانشگاهی سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۸/۱۸
رویداد علمی نشست شعر دانشجویی گیوا ۱ دانشگاهی سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۸/۲۹
رویداد علمی  نشست شعر دانشجویی گیوا ۲ دانشگاهی  سالن استاد رضا سیدحسینی  ۹۸/۹/۱۲
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی روش تحقیق و مقاله‌نویسی دانشگاهی  سالن استاد رضا سیدحسینی  ۹۸/۹/۲۶