ورود به سایت

اعضای انجمن علمی حقوق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:46 | 

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محمد‌مهدی آقائیان دبیر
۲ شبنم آذری نائب دبیر
۳ عبدالله مرادی عضو اصلی
۴ محیا علیپور مکی عضو اصلی
۵ مینا بابایی کلشانی عضو اصلی
۶ یاسر ساسان عضو علی‌البدل
۷ ساحل قاسمی عضو علی‌البدل

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیف اله مدبر

عملکرد انجمن علمی حقوق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ - 15:46 | 

عملکرد انجمن علمی حقوق


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی تأثیر فقه بر قضاوت استانی سالن بصیرت ۹۸/۸/۲۱
فعالیت آموزشی کارگاه آموزشی نظارت بر تصمیمات اداری دانشگاهی سالن استاد رضا سیدحسینی ۹۸/۹/۱۲
ارتباطات و همکاری‌های علمی بازدید و نشست تخصصی در اداره امور زندان‌های اردبیل استانی اداره امور زندان‌های استان اردبیل ۹۸/۹/۲۴