ورود به سایت

معرفی مراحل اداری معاونت دانشجویی

زیر خدمت مربوط به بخش :
 • اسکان مهمانان تابستان در خوابگاه های دانشجویی سوئیتی :
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مشاهده اطلاعیه اسکان تابستانی از سایت دانشگاه متقاضی ***** ***** ۵ دقیقه
  ۲ پرداخت هزینه اسکان از طریق سامانه واریز هزینه اسکان تابستانی در میز خدمت الکترونیکی متقاضی ***** ***** ۵ دقیقه
  ۳ هماهنگی با مسئول خوابگاه امور خوابگاهی مسئول خوابگاه ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹
  ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵
  ۵ دقیقه
  **********
  اسکان مهمانان تابستان در خوابگاه های دانشجویی کوثر:
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه 
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ ثبت نام در سامانه اسکان مسافران تابستانی ویژه خانواده دانشجویان و دانشگاهیان متقاضی **** **** ۵ دقیقه
  ۲ هماهنگی با مسئول خوابگاه مدیریت امور دانشجویی مسئول خوابگاهها ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹ ۵ دقیقه
   
  **********
  درخواست اسکان موقت:
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ ثبت درخواست اسکان موقت برای دانشجویان جاری در سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو دانشجو **** ۵دقیقه
  ۲ تماس با مسئول خوابگاه برای تأیید اسکان امور خوابگاههای خواهران یا برادران کارشناس خوابگاه ۵دقیقه
  ۳ واریز هزینه اسکان از طریق سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو دانشجو ۵دقیقه
   رزرو خوابگاه : 
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به خوابگاه مربوط به خوابگاه
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مراجعه به میزخدمات الکترونیکی و مشاهد راهنمای نحوه واگذاری خوابگاه دانشجو **** ***** ۵ دقیقه
   
 •  
  جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت مربوط به وام قرض الحسنه دانشجویی
  ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
  ۱ مراجعه حضوری به اتاق معاونت فرهنگی و دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی معاون ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۱۷ ۵ دقیقه
  ۲ درخواست وام از طریق سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میز خدمات الکترونیکی دانشجو **** *** ۵ دقیقه
  ۳ واریز به حساب دانشجو پس از تایید درخواست هر هفته روزهای چهارشنبه مدیریت امور دانشجویی مسول میز خدمت ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۷ یک ساعت

جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت کار دانشجویی و واریز هزینه
ردیف عنوان مرحله واحد مسئول انجام دهنده پست سازمانی انجام دهنده شماره تلفن مدت زمان
۱ ثبت درخواست کار دانشجویی در سیستم گلستان طبق راهنمای موجود در میزخدمات الکترونیکی در بازه زمانی تعیین شده دانشجو ** *** ۵ دقیقه
۲ تایید درخواست و ارسال به واحد مربوطه توسط کارشناس مدیریت امور دانشجویی مسئول میز خدمت ۰۴۵۱۳۱۵۰۵۲۹۷ ۵ دقیقه
۳ ارسال کار به دانشجو توسط کارشناس دانشکده کارشناس آموزش دانشکده مربوطه کارشناس شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین ۲۰ دقیقه
۴ تایید انجام کار توسط کارشناس در آخر هر ترم کارشناس آموزش دانشکده مربوطه کارشناس شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین ۲۰ دقیقه
۵ واریزی هزینه به حساب دانشجو توسط امور مالی دانشکده مربوط عامل مالی دانشکده مربوطه عامل مالی شماره تماس موجود در دفترتلفن آنلاین یک روز کاری
 
 • گردش کار ارائه خدمات مشاوره ای :


گردش کار ارائه خدمات درخواست جعبه کمک های اولیه :
 
 •     جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیر خدمت اجاره زمین و سالنهای ورزشی دانشگاه 
  مدارک مورد نیاز:  قراردادنامه تکمیل شده و فیش واریزی هزینه اعلام شده بعلاوه درخواست کتبی متقاضی
   
  ردیف عنوان مرحله واحد سازمانی مسئول انجام هر مرحله شماره تلفن انجام دهنده خدمت مدت زمان انجام
  ۱ دانلود فرم قرارداد اجاره اماکن ورزشی دانشگاه از میز خدمت معاونت دانشجویی توسط شخص یا ارگان متقاضی و تکمیل و عودت آن به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  
  -
   
  -
   
  -
  ۲ بررسی و اعلام موافقت یا عدم موافقت به فرد یا ارگان متقاضی مدیریت تربیت بدنی  
  ۳۳۵۲۰۲۵۶
  یک روز
  ۳  
  امضاء قرارداد در صورت موافقت
   
  مدیریت تربیت بدنی
   
  ۳۳۵۲۰۲۵۶

   
   
  یک ساعت
  ۴ نامه به حراست و هماهنگی لازم با نگهبانی دانشگاه و مسئول سالن ورزشی
   
   
  کارشناس تربیت بدنی
   
  ۳۳۵۲۰۲۵۶

   
   
  یک ساعت