ورود به سایت

برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان برای کارکنان حوزه معاونت دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 - 12:00 | 
برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان برای کارکنان حوزه معاونت دانشجویی توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه دانشجویی برادران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 - 10:10 | 
برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه دانشجویی برادران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه دانشجویی خواهران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/29 - 13:06 | 
برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه دانشجویی خواهران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی
 

برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی برای دانشجویان پسر به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/28 - 16:00 | 
برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی اردبیل برای دانشجویان پسر به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در خوابگاه ۲ برادران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1401/2/28 - 21:00 | 
برگزاری کارگاه آموزشی خودمراقبتی توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در خوابگاه ۲ برادران به مناسبت هفته خوابگاه‌های دانشجویی