ورود به سایت

برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه خواهران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 - 09:48 | 
برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه خواهران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ برادران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 - 21:30 | 
برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ برادران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی
 

برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه شهید رحیمی برادران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 - 21:00 | 
برگزاری مسابقه آشپزی با اولویت غذای سالم و کم هزینه در خوابگاه شهید رحیمی برادران به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی
 

برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی برای دانشجویان پسر به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 - 16:00 | 
برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی برای دانشجویان پسر به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی
 

برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی برای دانشجویان دختر به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/20 - 10:00 | 
برگزاری بازدید از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه مردم‌شناسی و باستان‌شناسی برای دانشجویان دختر به مناسبت هفتۀ خوابگاه‌های دانشجویی