ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 - 16:12 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، دانشجویانی که از طریق سیستم دانشجویی گلستان درخواست خوابگاه خود را ثبت نموده و درخواست‌شان توسط مدیریت تأیید شده است، می‌توانند با رعایت مقطع تحصیلی در انتخاب هم‌اتاقی (کارشناسی با کارشناسی، کارشناسی‌ارشد با کارشناسی‌ارشد، دکتری با دکتری) و براساس توضیحات زیر، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تا ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ با مراجعه به سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) طبق راهنما (لینک راهنما) نسبت به ثبت درخواست گروهی خوابگاه اقدام نمایند.
الف) خواهران: 
-   مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی ۱۴۰۱: اتاق‌های شش نفره خوابگاه کوثر ۳.
-   مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های نیمسال دوّم ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰: اتاق‌های چهار، پنج، شش و هشت نفره خوابگاه‌های پردیس (ویلایی‌ها، کوثرهای ۵، ۶، ۷ و ۸ و میهمانسرا).
-   مقطع کارشناسی‌ارشد دوره‌ی روزانه ورودی‌های نیمسال دوّم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: اتاق‌های شش نفره طبقات اوّل و دوّم کوثر ۲.
-   مقطع دکتری دوره‌های روزانه و شبانه ورودی‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: اتاق‌های چهار نفره خوابگاه محسنی.
ب) برادران:
-   مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های نیمسال دوّم ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و نیمسال دوّم ۱۴۰۱: اتاق‌های شش نفره خوابگاه ۱.
-   مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۴۰۰ و نیمسال اوّل ۱۴۰۱: اتاق‌های شش و ده نفره خوابگاه‌ پردیس ولایت.
-   دانشجویان شاهد و ایثارگر، تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و دارای بیمارهای خاص مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۴۰۰ و نیمسال اوّل ۱۴۰۱: اتاق‌های شش نفره ۴۰۱ تا ۴۱۸ خوابگاه شهید رحیمی (برای ثبت درخواست گروهی با آقای مجیدپور: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵ تماس حاصل نمایید. ارائه‌ی مدارک و مستندات مربوطه هنگام تحویل خوابگاه الزامی بوده و در غیر این‌صورت خوابگاه واگذار نخواهد شد).
-   مقطع کارشناسی‌ارشد دوره‌ی روزانه ورودی‌های نیمسال دوّم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱:
اتاق‌های چهار نفره خوابگاه ۳.
-   مقطع دکتری دوره‌های روزانه و شبانه ورودی‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: اتاق‌های چهار نفره ۲۱۶ تا ۲۳۰ خوابگاه ۲.
نکات مهم:
-   با توجه به مشکلات به وجود آمده، دانشجویان نام کاربری و رمز ورود سیستم دانشجویی گلستان خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
-   دانشجویانی که از بابت اجاره‌بهاء نیم‌سال‌های قبلی خوابگاه، بدهکار می‌باشند، باید بدهی خود را تسویه نمایند. در غیر این‌صورت امکان رزرو خوابگاه مقدور نخواهد بود.
-   زمان ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای دانشجویان دور‌ه‌ی روزانه سنواتی (مقطع کارشناسی ورودی‌های نیسمال اوّل ۱۳۹۸و ماقبل، مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی‌های نیمسال اوّل ۱۴۰۰ و ماقبل) و شبانه، در صورت وجود ظرفیت خالی برای اسکان، متعاقباً اعلام خواهد شد.
-   در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.
خوابگاه‌های کوثر ۱، ۲ و ۳ خواهران: خانم پیرزاده (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۸)، خوابگاه‌های کوثر ۵، ۶، ۷، ۸ و میهمانسرا خواهران: خانم کامجو (۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۶)، خوابگاه‌های محسنی و ویلایی خواهران: خانم فلاحی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹)، رئیس ادارۀ خوابگاه‌های خواهران: خانم بخشایش (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۰)، خوابگاه‌های شمارۀ ۱ تا ۴ برادران: آقای جعفری (۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴)، خوابگاه شهید رحیمی: آقای زرنگار (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۷)، خوابگاه پردیس ولایت: آقای مهدی (۰۴۵۳۳۵۲۱۰۳۹)، رئیس ادارۀ خوابگاه‌های برادران: آقای مجیدپور (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵)، کارشناس سیستم دانشجویی گلستان: آقای اُجارودی (۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸).

 

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/6/1 - 09:00 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، متقاضیان استفاده از خوابگاه متأهلی در نیم‌سال اوّل سال-تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ با مراجعه به سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) براساس فلوچارت زیر، نسبت به ثبت درخواست خوابگاه و ارسال مدارک اقدام نمایند. بدیهی است که ثبت درخواست، به منزله‌ی واگذاری قطعی خوابگاه نبوده و پس از بررسی مدارک، واگذاری خوابگاه به ترتیب اولویت خواهد بود.
 
شرایط واگذاری:
-   عدم استفاده از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان. نداشتن منزل شخصی در اردبیل. نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیتۀ انضباطی. مشروط نبودن آموزشی. اسکان تمام وقت در خوابگاه به همراه خانواده (در صورت اسکان موقت و مجردی، قرارداد اسکان لغو شده و برابر مقررات عمل خواهد شد).


اولویت واگذاری:
-  دانشجویان غیربومی متأهل دورۀ روزانۀ دارای سنوات تحصیلی مجاز که شاغل و یا بورسیه نیستند به ترتیب ۱- مقطع دکتری، ۲- مقطع کارشناسی‌ارشد و ۳- مقطع کارشناسی (پس از واگذاری خوابگاه به دانشجویان دورۀ روزانه، در صورت وجود ظرفیت خالی، درخواست دانشجویان دورۀ شبانه، شاغل و بورسیه نیز بررسی خواهد شد).


مدارک مورد نیاز:
-  تصویر اسکن شدۀ صفحۀ اوّل و دوّم متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت ملّی متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت دانشجویی همسر (در صورتی که همسر دانشجو باشد). تصویر اسکن شدۀ چهار صفحۀ اوّل سند ازدواج. تصویر اسکن شدۀ مدارک ایثارگری (فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهید، فرزندان آزادگان، فرزند جانباز و رزمنده). تصویر اسکن شدۀ مدرک مددجویان (تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی).


مدّت زمان اسکان:
-    دو نیم‌سال تحصیلی.
شماره تماس‌ها:
-    آقای مجیدپور (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵).

 

اطلاعیۀ تمدید مجدد ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/4/25 - 12:20 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع متقاضیان استفاده از خوابگاه در نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می‌رساند که ثبت‌نام خوابگاه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ تمدید شده است. لذا متقاضیان می‌توانند بعد از پرداخت اجاره‌بهاء نیم‌سال جاری خوابگاه، با مراجعه به سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) طبق راهنمای درخواست خوابگاه (لینک راهنما) نسبت به ثبت درخواست و رزرو خوابگاه مطابق بندهای زیر اقدام نمایند.
الف) خواهران: 
-    مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۴۰۱ و نیم‌سال دوّم ۱۴۰۰ ثبت درخواست خوابگاه دولتی، مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۳۹۹ و نیم‌سال اوّل ۱۴۰۰ ثبت درخواست خوابگاه پردیس (خوابگاه‌های ویلایی، آپارتمانی و میهمانسرای داخل دانشگاه).
-    مقطع کارشناسی‌ارشد دوره‌ی روزانه ورودی ۱۴۰۱ ثبت درخواست خوابگاه دولتی.
-    مقطع دکتری تخصصی دوره‌های روزانه و شبانه دارای سنوات تحصیلی مجاز (۸ نیم‌سال تحصیلی) ثبت درخواست خوابگاه دولتی.
توجه: به دانشجویان مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۳۹۸ و ماقبل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی سنوات اضافی و دانشجویان شبانه در صورت امکان، به ترتیب اولویت خوابگاه پردیس واگذار خواهد شد. لذا این دانشجویان نسبت به ثبت درخواست خوابگاه پردیس اقدام نمایند.
ب) برادران:
-    مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های ۱۳۹۹ و نیم‌سال دوّم ۱۴۰۱ ثبت درخواست خوابگاه دولتی.
-    مقطع کارشناسی‌ارشد دوره‌ی روزانه ورودی ۱۴۰۱ ثبت درخواست خوابگاه دولتی.
-    مقطع دکتری تخصصی دوره‌های روزانه و شبانه دارای سنوات تحصیلی مجاز (۸ نیم‌سال تحصیلی) ثبت درخواست خوابگاه دولتی.
توجه: به دانشجویان مقطع کارشناسی دوره‌ی روزانه ورودی‌های نیم‌سال اوّل ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۳۹۸ و ماقبل، دانشجویان تحصیلات تکمیلی سنوات اضافی و دانشجویان شبانه در صورت امکان، به ترتیب اولویت خوابگاه پردیس واگذار خواهد شد. لذا این دانشجویان نسبت به ثبت درخواست خوابگاه پردیس اقدام نمایند.
نکات مهم:
-   بعد از ثبت درخواست خوابگاه با پیام "اطلاعات خوابگاهی شما توسط مدیریت تأیید نشده و یا تأیید آن امکان‌پذیر نیست. لطفاً وضعیت خود را تا زمان تأیید اطلاعات توسط مدیریت پیگیری نمایید"، مواجه خواهید شد. لذا، تا تأیید مدیریت منتظر بمانید.
-    متقاضیان خوابگاه دولتی، بعد از تأیید مدیریت، طبق راهنما (لینک راهنما) نسبت به ثبت درخواست خوابگاه در سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان (refah.swf.ir) نیز اقدام نمایید.
-    با توجه به مشکلات به وجود آمده، نام کاربری و رمز ورود سیستم دانشجویی گلستان خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
-    دانشجویانی که از بابت اجاره‌بهاء نیم‌سال‌های قبلی خوابگاه، بدهکار می‌باشند، باید بدهی خود را تسویه نمایند. در غیر این‌صورت امکان رزرو خوابگاه مقدور نخواهد بود.
-    ثبت درخواست خوابگاه به منزله‌ی اسکان قطعی در خوابگاه نمی‌باشد و پس از بررسی و تأیید مدیریت در سیستم، انتخاب اتاق، گروه و تأیید آن، اسکان متقاضی قطعی خواهد شد.
-    در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می‌توانید با کارشناس محترم جناب آقای مهندس اُجارودی ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸ تماس حاصل نمایید.

اطلاعیۀ تخلیۀ اتاق‌ها و تحویل خوابگاه

 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 - 11:30 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشجویی می‌رساند، زمان تخلیۀ اتاق‌ها و تحویل خوابگاه تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ می‌باشد. رعایت نکات زیر به هنگام تخلیۀ اتاق‌ها و تحویل خوابگاه ضروری می‌باشد.
-    اتاق‌ها را تمیز و مرتب کرده و تمامی وسایل داخل اتاق را همانند زمان دریافت، صحیح و سالم تحویل دهید.
-    در صورت کثیفی و نامرتب بودن اتاق، ساکنین اتاق مشمول جریمه خواهند شد.
-    هنگام خروج از اتاق، تمامی وسایل شخصی خود را برداشته و چیزی داخل اتاق جا نگذارید.
-    در صورت ماندن وسایل در اتاق و مفقودی آن، ادارۀ خوابگاه‌های دانشجویی هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.
-    کلید اتاق‌ها و کمدها را در ساعات اداری به مسوول خوابگاه تحویل دهید.
-    وسایل اضافی خود را بسته‌بندی کرده و به انباری تحویل دهید.
-    از قرار دادن وسایل گران‌بهاء و قیمتی در داخل بسته‌بندی خودداری نمایید. در صورت مفقودی وسایل، ادارۀ خوابگاه‌های دانشجویی هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای ترم تابستان ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 - 11:48 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی سنوات تحصیلی مجاز دارای پایان‌نامه و رساله و دانشجویان مقطع کارشناسی دارای انتخاب واحد ترم تابستان، می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ برای دریافت خوابگاه به شرح زیر به مسوولان مربوطه مراجعه نمایند. بدیهی است تحویل خوابگاه منوط به واریز اجاره‌بهاء توسط متقاضیان می‌باشد. واریز اجاره‌بهاء بعد از انتساب اتاق توسط کارشناسان محترم، از طریق سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) از زیرمنوی پرداخت‌های الکترونیکی بابت خوابگاه (لینک راهنما) امکان‌پذیر است. در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال می‌توانید با کارشناس محترم آقای مهندس اُجارودی (۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۸) تماس حاصل نمایید.
الف) خواهران: 
-    سایت شرقی دانشگاه، ادارۀ خوابگاه‌های خواهران: خانم پیرزارده (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۸)
ب) برادران:
-    سایت غربی دانشگاه، خوابگاه شمارۀ ۳ برادران: آقای جعفری (۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴)