ورود به سایت

ارتباط خانواده و دانشگاه

کارشناس دفتر ارتباط با خانواده
 خانم سمیه ملکی هشجین  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 Somaieh.h.۶۰gmail.com  داخلی : ۵۳۵۳
 محل کار: ساختمان سبلان  مستقیم :۳۱۵۰۵۳۵۳
وظایف کارشناس دفتر ارتباط با خانواده
۱- برقراری ارتباط سازنده با اعضای خانواده
۲- شیوه‌های برخورد مناسب با مسائل و مشکلات خاص دوران جوانی و دانشجویی
۳- کمک به افزایش همدلی والدین
۴- بهره‌گیری از مشارکت فکری اولیاء در تصمیم‌گیری‌های مرتبط در راستای تدارک برنامه‌های حساب شده حمایتی
۵- ارتباط گرم با والدین و انتقال اطلاعات به والدین در جهت کمک بهتر
۶- پیوند میان خانه و دانشگاه
۷- آشنایی والدین با امکانات موجود دانشگاه و خوابگاه و بخشهای اداری و آموزشی و مقررات آموزشی دانشگاه
۸- مشارکت بر اساس تخصص اولیاء
۹- نیاز سنجی از والدین، بنابر اصل دوطرفه و دوسویه بودن ارتباط
۱۰-بالا بردن سطح ارتباط بین دانشگاه و خانواده و دانشجویان 
۱۱-کمک به  افزایش پشتیبانی والدین از دانشجویان به منظور سازگاری بهتر آنان با شرایط تحصیل در دانشگاه، زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی و پیشگیری از آسیب‌های روانی – اجتماعی است.
۱۲-ایجاد ارتباط و شناخت متقابل میان دانشگاه، دانشجویان و اولیای آنان.
۱۳-ایجاد کانال ارتباطی دانشگاه با والدین به منظور اطلاع رسانی بحران‌ها، شرایط اضطراری و استرس‌های زندگی دانشجوئی