ورود به سایت

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشجویی

AWT IMAGE

 دکتر فاطمه قنادی اصل
 

رئیس مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشجویی
شماره تماس مستقیم: ۳۱۵۰۵۲۵۵ - ۳۱۵۰۵۴۰۱

پست الکترونیکی : 
ghannadiasluma.ac.ir 

مشاهده پروفایل

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از سال ۱۳۷۳ و مرکز مشاوره دانشجویی از سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت دانشجویی شکل گرفت و از آن زمان تا کنون با تجهیز امکانات و تکمیل کادر تخصصی مجرب روندی رو به رشد و توسعه را طی کرده است. 

اهم فعالیت های مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشجویی

خدمات مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در دو بخش مشاوره و سلامت و سبک زندگی صورت می گیرد.