ورود به سایت

ارتباط با ما

مدیریت دانشجویی دانشگاه
اداره امور انضباطی و موارد خاص و ارتباط با خانواده:

رئیس اداره امور انضباطی و ارتباط با خانواده: ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۹

کارشناس امور انضباطی برادران : ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۳
کارشناس امور انضباطی خواهران: ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۵۳


 اداره خوابگاههای دانشجویی:

رئیس اداره خوابگاههای برادران : ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵
کارشناس اداره خوابگاههای برادران داخل : ۰۴۵۳۱۵۰۵۰۴۴
کارشناس اداره خوابگاه برادران شهیدرحیمی: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۷

رئیس اداره خوابگاههای خواهران: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۰
کارشناس اداره خوابگاههای خواهران: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۹-۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۸


ادارۀ رفاه دانشجویی:

رئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵
کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: آقای صادقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۴۷
کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳
کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴
کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴
کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵
کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲
کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴
کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴).

 
اداره غذاخوری‌های دانشگاه:
رئیس اداره غذاخوری‌ها : ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۹
کارشناس اداره غذاخوری‌ها : ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۸۹


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه:
مدیر اداره تربیت بدنی: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۲
کارشناس اداره تربیت بدنی : ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۳

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
رئیس مرکز: ۰۴۵۳۱۵۰۵۲۵۵
 
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به یکی از روش های ذیل با ما در میان بگذارید:

  • ::  ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۲۲۴۸۶۸۵۹

  • ::  ارسال پیشنهادها و ایده ها  از طریق ایمیل به آدرس khabghah۱۳۹۳uma.ac.ir