ورود به سایت

معرفی مسئول دفتر

 مسئول دفتر معاونت
گلناز بشیری  شرح وظایف : جهت مشاهده لطفا کلیک نمائید
 داخلی : ۵۲۹۷
 محل کار: ساختمان سبلان، معاونت دانشجویی  مستقیم :۳۱۵۰۵۲۹۷