ورود به سایت

معرفی معاون فرهنگی و دانشجویی

آشنایی با معاون دانشجویی
 

 

 پروفسور معرفت سیاهکوهیان

استاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 


شماره تماس مستقیم:  ۳۱۵۰۵۳۳۷-۳۱۵۰۵۲۹۷    داخلی: ۵۲۹۷-۵۳۳۷

شماره دورنگار (فکس):  ۳۳۵۱۲۸۰۳-۰۴۵


پست الکترونیک:m-siahkohianuma.ac.ir

مشاهده پروفایل

 


وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی 

معاونت دانشجویی دانشگاه وظیفه ارتقای ارزش‌های اسلامی و نیز افزایش مهارت‌ها و باور‌های فرهنگی و اجتماعی کارآمد، در میان دانشگاهیان را بر عهده دارد. ایجاد محیط نشاط ، امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه های علمی و فرهنگی اجتماعی، توسعه حوزه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و الگو سازی فرهنگی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی از جمله سیاستهای راهبردی این معاونت می باشد. از این رو معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، تلاش می‌کند؛ با کمک دانشگاهیان فرهیخته، زمینه رشد فرهنگی و اجتماعی را برای تمام اقشار دانشگاهی (دانشجویان، استادان و کارمندان) فراهم نماید.

زیر‌مجموعه های این معاونت به شرح ذیل می باشند:
 

• مدیریت امور دانشجویی

• مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه

• مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
 

اهم وظایف معاونت دانشجویی :

◄ تأمین خوابگاههای داشجویی

◄ تأمین وام های دانشجویی

◄ تأمین مسائل رفاهی و صنفی دانشجویان

◄ تأمین مسائل مربوط به امور تربیت بدنی و ورزشی دانشجویان

◄ رسیدگی به امور مربوط به مسائل صنفی دانشجویان

◄ برگزاری جلسات منظم برای تصویب طرح ها