مدیر مدیریت سبز دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/12/5 - 09:49 | 

دفعات مشاهده: 1385 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/4 - 15:44 | 

دفعات مشاهده: 1465 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت امور فنی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/23 - 11:03 | دفعات مشاهده: 1901 بار   |   دفعات چاپ: 278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت امور اداری

 | تاریخ ارسال: 1399/12/4 - 15:35 | 


 

دفعات مشاهده: 1416 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه و بودجه

 | تاریخ ارسال: 1397/10/23 - 12:09 | 

 
 

دفعات مشاهده: 1979 بار   |   دفعات چاپ: 280 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر