ورود به سایت

شیوه‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۸ - 11:30 | 
شیوه‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
 
بند ۱- شرایط عمومی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی:
الف. اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
ب. عضویت در انجمن مربوطه
پ. عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی
ت. گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی
ث. عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی قبل از زمان برگزاری انتخابات (در موارد خاص مطابق تبصره بند ۳ عمل خواهد شد.)
تبصره: در مواردی که فرد دارای محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر است، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواهد بود.
                                      
بند ۲- شرایط اختصاصی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی:
الف. معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.
ب. داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی، علمی پژوهشی یا علمی مروری و نشریات علمی تخصصی مشروط به تأیید مدیر گروه یا استاد مشاور انجمن
پ. اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی و ارائه تأییدیه از کارفرما یا مجری طرح
ت. تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب
ث. همکاری و مشارکت در اختراع ثبت شده یا طرح کارآفرینی مورد تأیید مراجع ذیصلاح
تبصره: اعمال شرایط اختصاصی با صلاحدید مجموعه فرهنگی دانشگاه و با توجه به میزان استقبال و تعداد کاندیداهای ثبت‌نام شده جهت عضویت در شورای مرکزی انجمن مربوطه خواهد بود.
 
بند ۳- بررسی صلاحیت کاندیداها
معاونین مرتبط با انجمن‌های علمی در دانشکده‌ها موظفند قبل از برگزاری انتخابات در دانشکده‌ها طبق آیین‌نامه انجمن‌های علمی و شیوه‌نامه مصوب کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی، اسامی کاندیداها را از نظر آموزشی و انضباطی مورد بررسی قرار داده و به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفی نمایند تا انتخابات در اسفندماه و طبق زمان‌بندی اعلام شده در دانشکده‌ها انجام پذیرد.
تبصره: نظر به شروع فعالیت شورای مرکزی منتخب از مهرماه سال آتی، در شرایط خاص و برای انجمن‌هایی که دارای استقبال ضعیف در برگزاری انتخابات می‌باشند، کاندیداهای معرفی شده بدون رعایت شرایط عمومی بند ۱ - ث (مشروطی نیمسال قبل)، می‌توانند به صورت مشروط در انتخابات شرکت نموده و در صورت کسب آرای برتر به عنوان عضو ذخیره معرفی و چنانچه در نیمسال آتی شرایط احراز را داشته باشند به عنوان عضو شورای مرکزی، پذیرفته خواهند شد.
 
بند ۴- عضو ویژه شورای مرکزی
دانشجویان فعال سنوات گذشته و علاقه‌مند به فعالیت در انجمن‌های علمی که یک نیمسال تا فراغت از تحصیل آنها باقی مانده باشد، می‌توانند بعنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده و در صورت انتخاب، به‌عنوان عضو ویژه با حق رای در انجمن حضور داشته باشند. افراد مشمول توسط استاد مشاور یا معاون مرتبط دانشکده، معرفی شده و به تایید مدیریت فرهنگی دانشگاه خواهد رسید.
 
بند ۵- انصراف اعضای شورای مرکزی و جایگزینی نفرات جدید
الف. چنانچه هر یک از اعضای شورای مرکزی به دلایلی با انجمن علمی همکاری نکند، الزاما انصراف کتبی خود را با تایید استاد مشاور به معاون مربوطه در دانشکده ارائه دهد.
ب. در صورت عدم ارائه انصراف کتبی، دبیر انجمن موظف است با تایید استاد مشاور و با ارائه گزارش مکتوب موضوع را به معاون مربوطه اعلام کند.
پ. معاون دانشکده موظف است پس از بررسی و در صورت عدم حل موضوع، احکام منصرفین را ملغی و با مشاوره اعضای شورای مرکزی و استاد مشاور، افراد جایگزین را جهت تکمیل حداقل تعداد اعضای شورای مرکزی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه معرفی نماید.
 
بند ۶- تاسیس یا فعال نمودن انجمن‌های علمی جدید یا غیرفعال
برای تاسیس یا فعال نمودن انجمن‌های علمی غیرفعال در زمان غیرموعد و یا انجمن‌هایی که تعداد کاندیداهای آنان کمتر از حد نصاب باشد، اعضای شورای مرکزی می‌تواند از بین دانشجویان فعال، زیر نظر معاون مربوطه و استاد مشاور آن رشته، بدون برگزاری انتخابات و نیز بدون احراز شرایط عمومی بند ۱ - ب (عضویت در انجمن مربوطه)، بند ۱ - د (گذراندن یک نیم‌سال تحصیلی) و بند ۱ - ث (عدم کسب معدل مشروط) و شرایط اختصاصی، معرفی گردد.
 
بند ۷- راه‌اندازی انجمن‌های علمی بین رشته‌ای
راه‌اندازی و فعالیت انجمن‌های علمی بین رشته‌ای منوط به درخواست دانشکده و تصویب کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت‌‌های انجمن‌های علمی بوده و طبق ضوابط آیین‌نامه انجام می‌پذیرد.
 
بند ۸- انتخاب دبیر انجمن‌های علمی
 انتخاب دبیر انجمن‌های علمی براساس معیارهای زیر می‌باشد:
الف.
شرط واگذاری دبیری انجمن به دانشجویان کارشناسی، گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی و همچنین باقی ماندن دو نیمسال تحصیلی از فراغت دانشجو می‌باشد.
ب. براساس توافق بین اعضای شورای مرکزی و از بین اعضای فعال در سنوات گذشته
پ. در صورت عدم توافق، دبیر از طریق رای‌گیری انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱: داشتن سابقه عضویت فعال در شورای مرکزی با تایید استاد مشاور یا معاون آموزشی و کارشناس انجمن‌های علمی، دارای امتیازی به ارزش یک رای می‌باشد.
تبصره ۲: در صورت تساوی آراء، استاد مشاور یا معاون آموزشی دانشکده نیز یک رای خواهد داشت.
تبصره ۳: چنانچه دبیر انجمن بعد از انتخاب، به دلایل مختلف تا دو ماه بعد از زمان صدور حکم هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، اعضای شورای مرکزی انجمن مربوطه می‌توانند دبیر را جهت پاسخگویی به شورای اجرایی مجمع انجمن‌های علمی معرفی کنند و در صورت قانع نشدن مجمع، دبیر عزل و یکی از اعضای فعال شورای مرکزی با معرفی استاد مشاور و توافق اعضاء منصوب و توسط معاون دانشکده به مدیریت فرهنگی و اجتماعی معرفی خواهد شد.
 
بند ۹- عضویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) می‌توانند با ارائه‌ی درخواست کتبی به معاون دانشکده، به‌عنوان عضو اصلی در انجمن‌های علمی فعالیت نمایند.
تبصره ۱: سهمیه هر انجمن علمی دو نفر مازاد بر اعضای اصلی می‌باشد.
تبصره ۲: در صورتی که تعداد متقاضیان عضویت در انجمن بیش از دو نفر باشد، انتخاب با نظر استاد مشاور یا معاون دانشکده و مدیر فرهنگی و با لحاظ نمودن رزومه فرد مورد نظر خواهد بود.
تبصره ۳: شرط واگذاری دبیری انجمن علمی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، باقی ماندن دو نیمسال تحصیلی از فراغت دانشجو، موافقت تمامی اعضای شورای مرکزی و تایید کارشناس انجمن‌های علمی می باشد.
 
بند ۱۰- انتخاب نائب دبیر انجمن علمی
نائب دبیر انجمن علمی انتصابی و توسط دبیر انجمن علمی تعیین می‌شود.
 
بند ۱۱- معرفی اعضای شورای مرکزی انجمن‌های علمی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی
اطلاعات اعضای منتخب شورای مرکزی، شامل نام دبیر، نایب دبیر و اعضای شورای مرکزی و علی‌البدل انجمن‌های علمی باید ظرف مدت ۷ روز پس از زمان انتخابات، طبق جدول ذیل به مدیریت فرهنگی و اجتماعی ارسال گردد.
نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شماره دانشجویی نوع عضویت معدل ترم قبل موبایل ایمیل
 
بند ۱۲- عضویت افراد نخبه در شورای مرکزی
به منظور تشویق، ایجاد انگیزه و بالابردن سطح کیفی انجمن‌های علمی، دانشجویانی که دارای مقام‌های ملی و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف رقابتی هستند، می‌توانند با ارائه مستندات معتبر، مازاد بر اعضای اصلی به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی گردند.
 
بند ۱۳- انتخاب دبیر دانشکده
دبیر دانشکده، از بین دبیران هر دانشکده و با آرای آنها، جهت هماهنگی‌های لازم بین انجمن‌های علمی دانشکده و کارشناس انجمن‌های علمی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه معرفی می‌شود.
تبصره ۱: شورای اجرایی مجمع انجمن‌های علمی اختیار دارد در صورت عدم همکاری دبیر دانشکده، از ایشان جهت پاسخگویی و ارائه دفاعیات مربوطه، دعوت به عمل آورد و در صورت قانع نشدن، نامه‌ای نسبت به ابطال حکم ایشان و معرفی دبیر جایگزین به ریاست دانشکده ارسال نماید.
تبصره ۲: در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت از دانشکده تا دوهفته پس از صدور نامه تبصره ۱، مدیر فرهنگی با مشورت کارشناس انجمن‌های علمی فرد جایگزین را معرفی خواهند نمود.
 
بند ۱۴- صدور احکام
احکام اعضای شورای مرکزی هر دانشکده، توسط رئیس دانشکده و به مدت یکسال از اول مهرماه صادر خواهد شد.
 
بند ۱۵- صدور گواهی فعالیت
به منظور تشویق اعضای عادی و در صورت فعال بودن، با تایید استاد مشاور یا معاون دانشکده و کارشناس انجمن‌های علمی امکان صدور گواهی همکاری توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی وجود خواهد داشت.
 
بند ۱۶- استاد مشاور انجمن
رئیس دانشکده با استعلام نظر شورای مرکزی انجمن علمی و گروه آموزشی مربوطه و از بین اعضای هیات علمی فعال و علاقمند، استاد مشاور را به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه معرفی خواهد کرد.
تبصره ۱: احکام اساتید مشاور توسط معاون فرهنگی و دانشجویی بصورت دو امضایی و بمدت یکسال خواهد بود.
تبصره ۲: امضای دوم، پس از اتمام زمان تعیین شده و درصورت فعال بودن انجمن علمی مربوطه، ذیل حکم استاد مشاور درج خواهد شد.
تبصره ۳: شورای مرکزی انجمن علمی اختیار دارد برای یک بار در طول دوره و در صورت عدم انجام وظایف محوله توسط استاد مشاور و اثبات موضوع با مستندات مربوطه تقاضای لغو حکم ایشان را به رئیس دانشکده ارائه نماید.
تبصره ۴: رئیس دانشکده موظف است پس از بررسی و در صورت قانع‌شدن، استاد جایگزین را به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیشنهاد نماید.
 
بند ۱۷- شورای اجرایی مجمع انجمنهای علمی
نحوه تعیین اعضای شورای اجرایی مجمع انجمن‌های علمی در دانشگاه به صورت ذیل می‌باشد:
الف. به ازای هر دانشکده، یک عضو از بین اعضای شورای مرکزی انجمن‌های علمی و با آرای دبیران جهت عضویت در شورای اجرایی مجمع، معرفی خواهد شد.
تبصره: افراد کاندیدای عضویت در شورای اجرایی مجمع نیز دارای حق رای می‌باشند.
ب. دانشکده‌های با بیش از ده انجمن علمی، یک عضو علاوه بر سهمیه بند الف و از طریق برگزاری انتخابات، جهت عضویت در شورای اجرایی مجمع، معرفی خواهند کرد.
تبصره: سهمیه مذکور به ازای هر ده انجمن مازاد، تکرار خواهد شد.
پ. اعضای دانشجویی کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌های علمی با آرای اعضای شورای اجرایی مجمع و به تعداد سه نفر معرفی خواهند شد.
ت. نماینده و سخنگوی شورای اجرایی مجمع از بین اعضای بند ج و به انتخاب اعضای شورای اجرایی مجمع معرفی خواهد شد.
ث. نماینده و سخنگوی شورای اجرایی مجمع، مسئولیت مدیریت جلسات شورا را بر عهده خواهد داشت.
ج. درصورتی که نماینده و سخنگوی شورای اجرایی مجمع وظایف محوله خود را انجام ندهد، اعضای شورای اجرایی مجمع می‌توانند با ارائه‌ی مستندات، فرد مورد نظر را عزل و شخص دیگری را با رعایت بند د جایگزین نمایند.
چ. درصورت انصراف کتبی یا عدم فعالیت هر یک از اعضای شورای اجرایی مجمع، فرد دیگری طبق ضوابط بند ۱۷-الف از طرف دانشکده مربوطه به مدیریت فرهنگی و اجتماعی معرفی خواهد شد.
ح. احکام اعضاء و سخنگوی شورای اجرایی مجمع، توسط معاون فرهنگی و دانشجویی صادر خواهد شد.
خ. احکام اعضای سه نفره دانشجویی کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌های علمی، توسط ریاست محترم دانشگاه و به مدت یکسال از مهرماه همان سال، صادر خواهد شد.
 
شیوه‌نامه اجرایی انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی در ۱۷ بند و ۱۷ تبصره تنظیم و در شصت و دومین جلسه کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجمن‌های علمی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵ به تصویب نهایی رسید؛ همچنین مقرر شد در صورت لزوم، همه ساله بعد از تشکیل شورای اجرایی مجمع انجمن‌های علمی دانشگاه شیوه‌نامه اجرایی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاحیه به کمیته ارائه گردد.