لینک دانلود نرم افزار میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

 | تاریخ ارسال: 1397/5/23 - 15:45 | 
نرم افزار AFM را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

 
ftp://۱۷۲.۲۱.۱.۶۱/uma_laboratory/AFM.zip