هسته مامور غریق نجات

 | تاریخ ارسال: 1398/11/3 - 19:59 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 


آژند سازه بهینه گستر بنیان

 | تاریخ ارسال: 1398/11/3 - 19:35 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 


هسته پرورش جلبک اسپرولینا

 | تاریخ ارسال: 1398/11/3 - 18:36 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 


هسته تولید انواع سرم و الکترولیت های تزریقی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : سعید راثی نظامی
تاریخ جذب : 98/07/02
 
عنوان ایده : تولید انواع سرم و الکترولیت های تزریقیمورد مصرف انسانی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :طراحی و ساخت ماسک هیپوکسی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

 
مدیر عامل : نادر علیجان پور
تاریخ جذب : 98/08/20

عنوان ایده : طراحی و ساخت ماسک هیپوکسی برای شبیه سازی هوا در ارتفاعات مختلف
وصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

هسته طراحی و ساخت کفپوش چند منظوره هوشمند ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : معرفت سیاه کوهیان
تاریخ جذب : 98/08/20

عنوان ایده : طراحی و ساخت کفپوش چند منظوره هوشمند ورزشی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

هسته پمپ و کمپرسور احتراقی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  جمال برزگر
تاریخ جذب : 98/07/24

عنوان ایده : پمپ و کمپرسور احتراقی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

هسته دادنویس

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 11:06 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سهیلا نعمت زاد
تاریخ جذب :   98/08/11

عنوان ایده : دادنویس
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

هسته طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : اردلان سیف چی
تاریخ جذب :  98/08/21

عنوان ایده : طراحی و ساخت موتور بدون سیلندر
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

هسته گردن آویز الکترو کارادیوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : :بابک رضایی افشار
تاریخ جذب : 98/08/20
 
عنوان ایده : گردن آویز الکترو کارادیوگرافی
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :هسته طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اسپیرومتر پرتابل

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : حجت فلاح
تاریخ جذب : 98/05/09

عنوان ایده :طراحی و ساخت دستگاه هوشمند اسپیرومتر پرتابل
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :تولید کامپاند دوستدار محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 
مدیر عامل : آیدا معزی پور
تاریخ جذب : 98/02/06

عنوان ایده : تولید کامپاند دوستدار محیط زیست برای ساخت لنت ترمز
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :


طراحی ابزار آموزشی و نشخیص ریز حالات چهره

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سینا شریف زاده خراسانی

 

تاریخ جذب : 98/02/06

عنوان ایده : طراحی ابزار آموزشی ریزحالات چهره
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

شرکت کلینیک مشاوران ارمغان سلامتی سیب سرخ

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : محسن نعمتی
تاریخ جذب : 98/05/12

عنوان ایده : درمان چاقی بدون بازگشت دوباره وزن به روش SMN
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

تولید انبوه رنگدانه های کاروتنوئیدی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:51 | 
مدیر عامل : بهار احتشام نیا
تاریخ جذب : 98/04/04

عنوان ایده : تولید انبوه و تجاری سازی رنگدانه های کاروتنوئیدی
توصیف ایده : 
وضعیت :

تصاویر :


هسته رنت آپ

 | تاریخ ارسال: 1398/9/12 - 09:53 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : محمد رضا طالبی
تاریخ جذب : 98/04/15

عنوان ایده : رنت آپ
توصیف ایده :
وضعیت :

تصاویر :

 

هسته تولید دستگاه هیدروسیرکولاتور

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سالار عباسوند
تاریخ جذب :98/03/23

عنوان ایده : تولید دستگاه هیدروسیرکولاتور خنک کننده و کنترل مصرف آب در مبردهای آزمایشگاهی
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 

شرکت رمز گذاران فراگستر ریزپردازنده ی منطق

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل :  صادق امامی کردکندی
تاریخ جذب : 98/04/15

عنوان ایده : برنامه سیاره ثریا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 

هسته پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : سارا نعمتی اردبیلی
تاریخ جذب : 98/04/15
 
عنوان ایده : پلتفرم تولید محتوی هیروگلیف
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر : 

هسته بازارچه اینترنتی پلازا

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 - 23:37 | 

فایل معرفی واحد فناور  : برای نمایش فایل کلیک کنید 

مدیر عامل : رویا روزی خواه
تاریخ جذب : 98/04/05

عنوان ایده : بازارچه اینترنتی پلازا
توصیف ایده :
وضعیت :


تصاویر :