ورود به سایت

پروفسور برومند صلاحی پروفسور برومند صلاحی

 | تاریخ ارسال: 1397/5/13 - 09:31 | 
http://uma.ac.ir/files/site1/yekta_program/cv/b_salahi__04837.jpg
دکتر برومند صلاحی
رییس مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
مشاهده پروفایل