رویداد های مهم
ورود به سایت

نظارت،ارزیاب و استقرار مرکز رشد واحدهای فناور

 | تاریخ ارسال: 1397/5/9 - 10:50 | 
 
مهدی هژبری اردبیلی
کارشناس ارشد عمران- سازه
           
اهم وظایف:
 • ارزیابی کلیه­ ی فعالیت­های رشد در چهارچوب شاخص­های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد.
 • ایجاد هماهنگی با داوران و اعضای شورای تخصصی برگزاری جلسات سمینار پایان دوره تهیه گزارش مربوط به واحدهای فناور مرکز رشد جهت ارائه به مدیر مرکز رشد.
 • ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت­های اجرایی و میزات کارآئی برنامه­ ها و مقررات براساس عوامل و شاخص­ های تعیین­ شده به مدیر مرکز رشد.
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد واحدهای فناور مرکز رشد و ارایه­ ی گزارش به مدیر مرکز رشد و بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی در تمام ابعاد و ارایه­ ی راهکار مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی مأموریت­ ها و اهداف مرکز رشد.
 • برنامه ­ریزی و ارزیابی منظم فعالیت­های واحدهای فناور مرکز رشد و پیشنهاد برگزاری دوره­های آموزشی برای هسته­ های فناور
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات و ارایه­ ی گزارش موارد تخلف به مراجع ذیربط و نظارت بر روند رشد واحدهای فناوری
 • ارزیابی عملکرد کلیه­ ی کارشناسان و ناظران مرکز در زمینه­ های مختلف مطابقت با دستورالعمل­ ها و معیارهای مرکز رشد
 • نظارت بر امور مرتبط با مالکیت­ فکری و معنوی ایده­ ها.
 • تکمیل فرم ­های ارزیابی و ثبت آنها.
 • ارایه­ ی گزارش مستمر به مدیریت.
 • نظارت بی­ واسطه بر عملکرد واحدهای فناور و کارشناسان و ناظران مرکز رشد.
 • کنترل گزارش­ها
 •  پیشنهاد برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی برای اعضای واحدها و هسته های فناور مستقر در مرکز.
 •  انجام اقدامات در زمینه سایر مواردی که در ارتباط با وظایف محوله از سوی مدیر مرکز ارجاع می­شود
 • ارایه­ ی گزارش­های ارزیابی و دستورات لازم به کارگروه­ها جهت مالی و اقتصادی و آموزشی جهت اقدام و ثبت در سوابق
 • حضور و نظارت در کلیه­ ی جلسات مرکز رشد و کنترل مستندات جهت تطابق با معیارها و آئین­ نامه ها.
 • نظارت بر صحت قراردادهای مرکز و هسته­ های فناور با قوانین حقوقی
 • ارزیابی کیفی و دوره­ای ایده­ های پذیرش­ شده توسط واحد پذیرش مرکز. در این روش کلیه­ ی اید­ه­ ها از طریق برنامه­ ی کسب و کار ارائه شده توسط صاحب ایده، هر سه ماه یکبار از نظر پیشرفت کار و فعالیت براساس ایده ­محوری ارزیابی می­شود.
 •  ارزیابی کلیه ­ی فعالیت­ های واحدهای فناور براساس شاخص­ های ارزیابی مرکز و توصیه های ناظر ایده و شورای مرکز هر ۶ ماه یکبار در جلسه­ ی ارزیابی تخصصی با حضور مدیر، معاون، مشاور و ناظر ایده.
 •  هماهنگی و اطلاع­ رسانی و برگزاری جلسه­ ی ارزیابی تخصصی ۶ ماهه واحد فناور.
 •  ارزیابی میدانی کارگاه­ های واحدهای فناور پذیرفته شده و تهیه گزارش براساس الگوهای تنظیم شده مرکز مربوط به فرآیند پیشرفت کسب و کار واحد فناور.
 •  ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت کسب و کار واحد فناور و میزان کارآیی برنامه ارائه شده توسط واحد فناور براساس عوامل و شاخص­ های تعیین شده.
 • جمع­ آوری و ارائه نظارت پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت فرآیندهای ایده­ محوری واحدهای فناور.