معرفی مدیر

 | تاریخ ارسال: 1397/2/29 - 15:18 |  
                                                                                                                                                                                                                                                                        دکتر احد صابر

 
 • بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی                                                
 • آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه                                             
 • آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت                                                
 • آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی                                     
 • آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای                                 
 • ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره ها                           
 • تهیه تقویم آموزشی سالیانه آموزش‌های الکترونیکی و آزاد                                     
 • افزایش میزان مشارکت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در برگزاری دوره های مهارتی و آزاد                                 
 • آماده سازی شرایط انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد با همکاری دفتر حقوقی       
 •               
 • پروفایل شخصی:   پیج شخصی
 • ..................................................................................................................
 • ایمیل: 
 • ..................................................................................................................
 •  اطلاعات تماس:  ۵۳۰۲-۳۱۵۰-۰۴۵                                                                                  
   
 • ..................................................................................................................