معرفی مدیر تربیت بدنی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1396/10/16 - 11:55 | 

آشنایی با مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه

 

  دکتر امیرعلی جعفرنژاد گرو

استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی


شماره تماس مستقیم:  ۰۴۵-۳۱۵۰۵۲۵۳

داخلی: ۵۲۵۳

پروفایل شخصی 

 شرح وظایف :

◄ برنامه ریزی لازم به منظور توسعه و بهبود فعالیتهای مربوط به امر ورزش دانشجویان
 
◄ نظارت بر انجام امو ر اداری و مالی واحد تربیت بدنی
 
◄ نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی از طریق بازدید از باشگاهها و دریافت گزارش های مربوطه
 
◄ درخواست لوازم و پرسنل مورد نیاز تاسیسات ورز شی به منظور تجهیز و اداره آنها
 
◄ پیشنهاد طرحهای موثر به مقامات ذیربط دانشگاه جهت بهبود امر مربوط به تربیت بدنی دانشگاه
 
◄ نظارت بر فعالیتهای مربوط به توسعه و تعمیم ورزش و تفریحات سالم
 
◄ نظارت بر تجهیز و تاسیس واداره باشگاههای ورزشی
 
◄ راهنمائی هیات ورزشی در انجام امور مربوطه
 
◄ نظارت بر امور فنی ورزشی باشگاهها
 
◄ بررسی طرحها و برنامه های مربوط به توسعه و پیشبرد امر ورزش دانشگاه
 
◄ پیش بینی بودجه ، نیروی انسانی و احتیاجات ورزشی دانشجویان 

دفعات مشاهده: 1421 بار   |   دفعات چاپ: 213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر