ورود به سایت

عملکرد انجمن‌های علمی - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱ - 13:55 | 

AWT IMAGE

***-

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

ادیان و عرفان

سعید آقازاده

AWT IMAGE

دکتر علی بابایی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی:۴

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

آموزش زبان انگلیسی

نیره آذری نمین

AWT IMAGE

دکتر ولی محمدی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی:۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

باستان شناسی

نادر جمشیدی

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۵

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

تاریخ

میلاد نصرتی

AWT IMAGE

دکتر سجاد حسینی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۷

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

جغرافیا و برنامه ریزی

علی ملکی

AWT IMAGE

دکتر محمدحسن یزدانی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۱

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

انتخاب خانم سمیه محمدی حمیدی به عنوان عضو اتحادیه جغرافیا در تاریخ ۲۹  آذر ۱۳۹۶


حضور خانم سمیه محمدی در اولین جلسه اعضای شورای مرکزی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

حقوق ندا نوری
AWT IMAGE
دکتر جعفر سلمان‌زاده
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

زبان و ادبیات عربی

فاطمه شهباز سلطانی

AWT IMAGE

دکتر حسین محسنی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۹

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

زبان و ادبیات فارسی

مریم نعمتی‌نیا

AWT IMAGE

دکتر خدابخش اسدالهی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی: ۱
 - رویداد علمی: ۴

 - برنامه ترویجی: ۰

 - بازدید علمی: ۰

 - نشریه: ۰

 - وبلاگ / وبسایت: ۰

 - طرح پژوهشی: ۰

 - مسابقه: ۰

ژئوموروفولوژی

داریوش ظاهری

AWT IMAGE

دکتر سمیرا شکربهجتی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

سنجش از دور

ناصر دلایی میلان

AWT IMAGE

دکتر حسن خاوریان

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی:۳

 - تولید و نشر محتوای علمی:۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

علوم سیاسی

احسان خلیل‌نژاد

AWT IMAGE

دکتر نیما نواختی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی:۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

فلسفه
رضا آزر
AWT IMAGE
دکتر اکرم عسکرزاده
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۷

 - رویداد علمی: ۸

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۹

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۱

گفتگوی علمی و تخصصی: ۴

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

۱-انتخاب آقای رضا آزر به عنوان دبیر اتحادیه فلسفه در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۲-حضور آقای رضا آزر به عنوان عضو اصلی مجمع عمومی اتحادیهدر تاریخ ۴ و ۵ شهریور ۱۳۹۷- دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت بازرگانی
مهرداد ایرانپور
AWT IMAGE
دکتر باقر عسگرنژاد
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۹

 - رویداد علمی: ۵

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۸

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

مدیریت جهانگردی
محمدباقر محمدی
AWT IMAGE
دکتر ولی نعمتی
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

هنر
شیرین ثناجو
AWT IMAGE
دکتر فریدون حسن‌خانی
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۷

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۱

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

انتخاب خانم شیرین ثناجو به عنوان عضو  اتحادیه هنر در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۶


حضور خانم شیرین ثناجو در اولین جلسه اعضای شورای مرکزی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

***

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۵

۱۴۹

۱۴۹

۱۵

۳

۳

****

دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

باغبانی

مهدی خسروی

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب‌الدینی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

چوب و کاغذ

ویدا خشت‌پز

AWT IMAGE

دکتر محمد احمدی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۸

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۲

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

ژنتیک و تولیدات گیاهی سیده یلدا رئیسی ساداتی
AWT IMAGE
دکتر مرتضی برمکی
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

علوم دامی

حسن حسینی

AWT IMAGE

دکتر حسین محب‌الدینی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

انتخاب آقای حسام سردارلو به عنوان عضو اتحادیه علوم دامی در تاریخ  ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

علوم و صنایع غذایی

رضا خرمی

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

علوم و مهندسی جنگل

نسترن دادخواه

AWT IMAGE

دکتر سعید ورامش

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۵

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

علوم و مهندسی خاک

سجاد شیخ‌قاسمی

AWT IMAGE

دکتر آیدا عباسی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۸

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۱

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

انتخاب آقای فردین حسینی به عنوان عضو اتحادیه علوم و مهندسی خاک در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

مرتع و آبخیزداری

مسعود فیضی

AWT IMAGE

دکتر رئوف مصطفی‌زاده

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

مکانیک بیوسیستم

علیرضا محمودی

AWT IMAGE

دکتر عزت الله عسکری

-AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۸

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

مهندسی آب

مهران محمدی

AWT IMAGE

دکترمحمدرضا نیک‌پور

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

مهندسی فضای سبز

میلاد ملکی

AWT IMAGE

دکتر بهروز اسماعیل‌پور

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۷

 - رویداد علمی: ۵

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

مهندسی مکانیزاسیون

محمد اسدیان

AWT IMAGE

دکتر جواد طریقی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۲

۹۹

۹۹

۱۲

۰

۵

*****

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

آمار

فاطمه شاهلی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر بهداد مصطفایی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

ریاضی

زینب نجفی

AWT IMAGE

دکتر عادل کاظمی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

زمین شناسی

سهند صادقی

AWT IMAGE

دکتر علیرضا روان‌خواه

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

زیست شناسی

دانیال باجگیران

AWT IMAGE

دکتر فریبا محمودی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۹

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

سبز

امیرمحمد زودفکر

AWT IMAGE

دکتر امیرناصر شمخالی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۷

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

شیمی کاربردی

حسین حاجی لاهرود

AWT IMAGE

دکتر مریم خوشکام

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

علوم کامپیوتر

بهنام یوسفی‌مهر

AWT IMAGE

مهندس دانیال میری‌زاده

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

فیزیک

آیسان احتشام راثی

AWT IMAGE

دکتر مهسا نوری‌اصل

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۸

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۳

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

نجوم سیدحسین موسوی
AWT IMAGE
دکتر داوود منظوری
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

***

دانشکده علوم

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۵۳

۵۳

۷

۲

۱

*****

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

رباتیک

نوید فرضی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

حضور آقای نوید فرضی زاده در سومین مجمع عمومی اتحادیه  رباتیک و مکاترونیک بتاریخ ۹ لغایت ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در مدرسه رباتیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شبکه هوشمند انرژی

میلاد سیدی

AWT IMAGE

پروفسور حسین شایقی

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی: ۰

 - برنامه ترویجی: ۰

 - بازدید علمی: ۰

 - نشریه: ۰

 - وبلاگ / وبسایت: ۰

 - طرح پژوهشی: ۰

 - مسابقه: ۰

کارآفرینی

هادی ایزدی فرد

AWT IMAGE

دکتر اکبر صفرزاده

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

۱- حضور آقای هادی ایزدی فرد در نشست آموزشی دبیران مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و دبیران اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷ در دانشگاه کردستان
۲- حضور در مجمع عمومی اتحادیه کارآفرینی در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مرداد۱۳۹۷ در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مهندسی برق

عیسی سلیمان‌نیا

AWT IMAGE

دکتر غلامرضا زارع

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

حضور میلاد مظاهری در بیستمین مجمع عمومی اتحادیه مهندسی برق در دانشگاه اصفهان ۲۸ تا ۲۹ مرداد۱۳۹۷ 

مهندسی شیمی

علی نورانی

AWT IMAGE

دکتر عزیز باباپور

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۸

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

مهندسی عمران

علیرضا دشت‌بانی

AWT IMAGE

دکتر شیرین اسماعیلی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

مهندسی کامپیوتر

پویا تاج‌بخش

AWT IMAGE

عبدالمجید دژم‌خوی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

حضور آقای پویا تاجبخش در مجمع عمومی اتحادیه  مهندسی کامپیوتر در بتاریخ ۲۳ تا ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷در دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی معماری

نیلوفر رزمی

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

حضور خانم نیلوفر رزمی در سومین مجمع عمومی اتحادیه  معماری، شهر سازی و مرمت ۴ تا ۵ شهریورماه۱۳۹۷ دانشگاه تربیت مدرس تهران

مهندسی مکانیک

محسن خالق‌شهری

AWT IMAGE

دکتر سیدجاوید ذکوی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

انتخاب آقای حسین هادی به عنوان عضو اتحادیه مهندسی مکانیک در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
حضور آقای محسن خالق شهری در مجمع عمومی اتحادیه مهندسی مکانیک  بتاریخ ۲۳ تا ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷در دانشگاه فردوسی مشهد

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۳۲

۳۲

۷

۲

-

*****

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

جشنواره حرکت

اتحادیه

تربیت بدنی

سعید نوری نسب
AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی
AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

-

روانشناسی

فائزه خدایی راد

AWT IMAGE

دکتر نیلوفر میکائیلی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۷

 - رویداد علمی: ۴

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

انتخاب آقای مجید زارعی به عنوان نائب دبیر اتحادیه روانشناسی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶

علوم تربیتی

گلتاج شریف‌نیا

AWT IMAGE

دکتر علی رضایی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

-

-

مشاوره

نسیم محمدی

AWT IMAGE

دکتر احمدرضا کیانی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۶

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۴

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

-

***

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۴۵

۴۵

۴

۰

۳

*****

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات گیاهی

حسن مقالی

AWT IMAGE

مهندس قاسم میرزایی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

گیاهان دارویی

مهین فرج‌اوغلی

AWT IMAGE

.

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

۵

۵

۲

۲

۰

*****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات دامی

محمد محمدپور

AWT IMAGE

دکتر آزاده بوستان

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

تولیدات گیاهی

مصطفی زینعلی

AWT IMAGE

دکتر اصغر عبادی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

زراعت و اصلاح نباتات

علی عجملو

AWT IMAGE

دکتر منوچهر شیری

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

ماشین آلات کشاورزی

محمد احمدپور

AWT IMAGE

دکتر علی میرزازاده

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن‌ها

تعداد فعالیت‌های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۴

۴

۳

۱

-

*****

دانشکده فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

علوم مهندسی

لیلا ندایی

AWT IMAGE

دکتر شراره میرزایی

AWT IMAGE

- فعالیت آموزشی: ۶

 - رویداد علمی: ۱۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

- خلاقیت علمی: ۰

گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

***

دانشکده فناوریهای نوین نمین

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌های انجمن

تعداد فعالیت‌های دانشکده

نشریه

۱

۱۹

۱۹

۰

*****


عملکرد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

***

لیست اعضا