آییین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دوره کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1396/8/11 - 11:12 | 

مصوبه مورخه98/08/13 شورای دانشگاه در خصوص لحاظ شدن نمره مقاله مستخرج از پایان نامه تا شش ماه بعد از دفاع

 الحاقیه ماده 5 آیین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی


 

آیین نامه ایران داک برای ثبت و همانند جویی پایان نامه ها در سامانه ایران داک
 

دستورالعمل‌های دانشگاه محقق اردبیلی
  دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394- 1393 و  بعد از آن
 
آیین‌نامه‌های وزارتی

  آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد, وزارتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1395- 1394 و  بعد از آن

  آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد وزارتی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1393- 1392 و قبل  از آن

 

دفعات مشاهده: 4842 بار   |   دفعات چاپ: 215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر