اعلام اسامی متقاضیان ثبت نام کنندگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 - 10:22 | 
اطلاعیه شماره ۲ - متقاضیان و ثبت نام کنندگان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی
بدین وسیله اسامی متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای کشور از طریق ایمیل دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ثبت نام کرده اند به شرح ذیل برای اطلاع و رفع نواقص اعلام می گردد. شایان ذکر است اسامی اعلام شده جهت اطلاع ثبت نام کنندگان عزیز بوده و پس از اعلام کد رشته و ظرفیت گرایش ها در دفترچه شماره ۲ سازمان سنجش و آموزش کشور، اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد با عنوان گرایش در اواخر مرداد ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد. لازم به توضیح است تعدادی از مدارک ارسالی به دفتر استعدادهای درخشان فاقد اسم و شماره تلفن می باشد متقاضیان عزیز در صورت عدم مشاهده نام و نام خانوادگی در لیست اعلام شده خواهشمند است هرچه سریعتر با شماره تلفن مستقیم دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ۳۱۵۰۵۳۱۳-۰۴۵ تماس حاصل فرمایند.
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشکده  دانشگاه محل تحصیل
۱ هدیه اعتمادی ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان فاطمه الزهرا تبریز
۲ محدثه نجفی ادیان و عرفان ادبیات و علوم انسانی محقق
۳ سیده زهرا اقدسی ادیان و عرفان ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۱ نسترن بهمن پور اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان گیلان پردیس بنت الهدی
۱۲ فردین انباز اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۱۳ حامد اذردخت اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۱۴ حسین اثباتی مزجین اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی علامه طباطبایی اردبیل
۱۵ سمیه دانش خیارک اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی بنت الهدی صدر رشت
۱۷ محدثه حسنی اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۸ رقیه وهاب زاده اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۹ محمود حسین پور شمسی اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۰ هوشنگ بهمن پرست اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۱ اذین رحیمی پور اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی ایت الله العظمی بروجردی
۲۲ نادیا اکبرپور اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۳ یلدا سید دین خواه اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۴ دنیا پورتقی اموزش زبان عرب ادبیات و علوم انسانی اموزش عالی شهید مطهری خوی 
۲۵ احسان بابایئ حقوق ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکزی گرمی
۲۶ حمید انوری حقوق ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکز مشگین شهر
۲۷ دریا طالب وند حقوق ادبیات و علوم انسانی غیر انتفاهی سراج
۲۸ ندا عزت پور زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۹ مریم قهرمان روزگار زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۰ سید ساحل خاتمی  زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۱ زهرا نوری کورایم زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۲ نرگس زندیان زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۳ زهرا کامل پیر الوان زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۴ سحرسحرخیزان زبان وادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۵ فاطمه رفیعی زبان وادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۶ فریده بدری  زبان وادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۷ رقیه محمدی  علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۸ ایدا میزبان علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۹ بیتا زینال زاده علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۴۰ فاطمه حاجی زاده فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۴۱ سارا فردوسی پیرقوام فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۴۲ سید علی ستاری نژاد فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۴۳ مژده فکوری فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۴۴ فاطمه عبادی  مترجمی زبان انگلیسی  ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکز اردبیل
۴۵ علیرضا نورانی  مهندسی اپتیک و لیزر دانشکده نمین فناوری نوین نمین
۴۶ ملیکا صبور اسگ مهندسی اپتیک و لیزر دانشکده نمین فناوری نوین نمین
۴۷ محمد حسین بخشی اقتصاد علوم اجتماعی پیام نور مرکز اردبیل
۴۸ سینا مصطفایی اقتصاد علوم اجتماعی محقق
۴۹ ماهان یونس پور باستان شناسی علوم اجتماعی محقق
۵۰ پرورجعفری باستان شناسی علوم اجتماعی محقق
۵۱ مادیا جمشیدی باستان شناسی علوم اجتماعی اموزش عالی گناباد
۵۲ سمانه جباری  تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۳ غلامرضا امیری تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۴ عاطفه یوسف پور  تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۵ محمد رسول پور جعفر تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۶ مبین متقی تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۷ زهرا اصفی تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۸ فاطمه یوسف پور تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۹ محمد رسولی  جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۶۰ عاطفه خوشقدم جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۶۱ زهرا رفیع پور جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۲۶۲ مریم رحیم زاده جغرافیا علوم اجتماعی لرستان
۶۲ سیده الهه عظیمی  حسابداری علوم اجتماعی ازاد اسلامی واحد اردبیل
۶۳ فاطمه شیرزاد  روانشناسی علوم اجتماعی ارزاد اسلامی واحد اردبیل
۶۴ علیرضا سیاهی گردشگری علوم اجتماعی محقق
۶۵ پریسا گیلک گردشگری علوم اجتماعی محقق
۶۶ لیلا بدری گردشگری علوم اجتماعی محقق
۶۷ رویا حسنی گردشگری علوم اجتماعی سمنان
۶۸ سماءطهماسبی گردشگری علوم اجتماعی محقق
۶۹ نرگس نظر انداز مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۰ صغری ابش زاده مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۱ علی اظهری مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۲ نگین عباسی زارنجی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۳ هانیه ذوالفقارزاده مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۴ مارال صابونی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۵ سما خدا پناه اجیرلو مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی پیام نور مرکز اردبیل
۷۶ مریم شریفی راد مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۷ شاهین فتحی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی پیام نور اردبیل
۷۸ یاسمین قربانی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۱۶ نسیم امیرپور اموزش ریاضی علوم پایه فرهنگیان گیلان پردیس بنت الهدی رشت
۷۹ زهرا ذوالفقار اموزش فیزیک علوم پایه پردیس علامه طباطبایی ارومیه
۸۰ رقیه جیره میرک اموزش فیزیک علوم پایه پردیس علامه طباطبایی ارومیه
۸۱ علی اسدی راهنمایی و مشاوره علوم پایه فرهنگیان علامه باطبایی اردبیل
۸۲ نفیسه عظیمی سرابی  ریاضیات و کاربردها  علوم پایه محقق
۸۳ ابراهیم رحیم زاده زمین شناسی علوم پایه محقق
۸۴ مائده اقامحمدزاده زمین شناسی علوم پایه محقق
۸۵ فاطمه امیری زمین شناسی علوم پایه محقق
۸۶ مهرناز رسولی زیست سلولی مولکولی علوم پایه محقق
۸۷ کیمیا شکاریان زیست سلولی ومولکولی علوم پایه محقق
۸۸ سودا پیغامی زیست شناسی علوم پایه پیام نور 
۸۹ امیرحسین حسینی زیست شناسی سلولی مولکولی علوم پایه محقق
۹۰ شعله جاهدی  زیست شناسی سلولی مولکولی علوم پایه پیام نور مرکز تالش
۹۱ رعنا صداقت زیست شناسی گیاهی علوم پایه محقق
۹۲ الناز رحمتی زیست گیاهی علوم پایه محقق
۹۳ صبا دروی اشکیکی  شیمی علوم پایه گیلان
۹۴ هما سوادی شیمی کاربردی علوم پایه مراغه
۹۵ محمد صادق ندیری نیری شیمی کاربردی علوم پایه محقق
۹۶ نشاط سلیمانی شیمی محض علوم پایه ایت الله العظمی بروجردی
۹۷ عفت مصطفوی شیمی محض علوم پایه پیام نور اردبیل
۲۳۱ زهرا نبی پور شیمی محض علوم پایه دامغان
۹۸ افسانه بیگ محمدی فیریک علوم پایه محقق
۹۹ سمانه خالدی فیریک علوم پایه محقق
۱۰۰ الهام نعمتی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۱ فاطمه اروانی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۲ نگین قولی  فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۳ پریان لطفی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۴ پریا نوخواه فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۵ مهسا حسنی دباغی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۶ یلدا عالی مراد فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۷ محمد مهدی رسولی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۸ شروین دادگر فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۹ مهشید دانشیان  میکروبیولوژی علوم پایه ازاد اسلامی اردبیل
۱۱۰ رامین کاتبی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۱۱۱ امین گلشن اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۱۱۲ زینب کاویانی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی اردبیل
۱۱۳ سایه بهمنی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس فاطمه الزهرا تبریز
۱۱۴ زهرا محمدی افضل اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی اردبیل
۱۱۵ زهرا قاسم زاده ثمرین اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت ا لهدی اردبیل 
۱۱۶ مریم نیازی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت ا لهدی اردبیل 
۱۱۷ عرفان راجی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۱۱۸ شیدا مرداد ماهی اموزش ابتدایی علوم تربیتی بنت الهدی صدر اردبیل
۱۱۹ مصطفی امیدی اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۰ مجید جباری اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۱ امیر حسین سیرتی  اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۲ رقیه خلفی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۳ محدثه اصغری اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۴ رضا رضایی اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان شهید مدرس سنندج
۱۲۵ فاطمه هوشمند اموزش ابتدایی علوم تربیتی بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۶ مهسا خیرخواه مقدم اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۷ زهرا رستمی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۸ زهرا محمدیان  اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بت الهدی الصدراردبیل
۱۲۹ هادی علی نژاد  اموزش ابتدایی  علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۳۰ مه تا مظفری اموزش تربیت بدنی علوم تربیتی پردیس شهید مظفری خوی
۱۳۱ طناز یوسف صدیق اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی صدر رشت
۱۳۲ هانیه حیدرزاده اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی رشت
۱۳۳ علی فرجی اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی فرهنگیان شهید مدرس سنندج
۱۳۴ حنانه سیلانی اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بت الهدی الصدررشت
۱۳۵ زهرا طاهری اوغانی اموزش مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی صدر رشت
۱۳۶ علی کفیلوی اموزش مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی  فرهنگیان شهید رجایی ارومیه
۴ عباس خندان آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان علامه امینی تبریز
۵ پارسا بهرامی آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز
۶ کوثر عطار نیا آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۷ رعنا یعقوبی آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۸ محمدرضا غفرانی آموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۹ رزا حسین زاده آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان بنت الهدی صدر اردبیل
۱۰ مهدیه نظری آموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۱۳۷ شیما جهانی راهنمایی و مشاوره علوم تربیتی پردیس فرهنگیان بنت الهدی رشت 
۱۳۸ امیر رضا کوهی راهنمایی و مشاوره علوم تربیتی محقق
۱۳۹ صفا عابدی  بناب  روان شناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۰ مبینا اصغری  روان شناسی علوم تربیتی  غیر انتفاهی رشیدیه تبریز
۱۴۱ ایناز شهریور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۲ رقیه بیت اله زاده روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۳ صنم بهمن یار روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۴ سنا برزگر جلالی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۵ اسرین قادری روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۶ سپیده قهرمان پور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۷ خدیجه عیوض زاده روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۸ ملیحه الهقلی یاری روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز بناب 
۱۴۹ سمانه هاشمی چهره برق روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد نیر
۱۵۰ مبینا حسینی حداد روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۵۱ معصومه شهبازی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد اهر
۱۵۲ پریا امینی روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۵۳ فاطمه شهواری روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۵۴ اتنا محمدرضا روانشناسی علوم تربیتی بین المللی امام
۱۵۵ راستین خواجوی  روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۵۶ نگار  میرزایی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۵۷ فاطمه درویشی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد نیر
۱۵۸ هاجر خوش مزه روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۵۹ سید محمدمهدی میر افضلی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه گلستان
۱۶۰ ویدا سالک فروتن روانشناسی علوم تربیتی ازاد اسلامی تبریز
۱۶۱ الهه عطار زاده  روانشناسی علوم تربیتی پیام نور پارس اباد 
۱۶۲ معصومه خان علی اکبری روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۶۳ مهشید فتحی روانشناسی علوم تربیتی غیر انتفاهی میزان تبریز
۱۶۴ مینا میرزایی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۵ محمد مهدی میر افضلی روانشناسی علوم تربیتی گلستان
۱۶۶ نگار رجبی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۷ مهناز جوادپور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۸ فاطمه زارع روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۹ سمیه دهقانی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۱۷۰ شکیلا جعفری  روانشناسی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۱۷۱ محیا برومند روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشهد 
۱۷۲ نگین جهانبخشی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۷۳ سینا علی پور روانشناسی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۷۴ صبا سلطان زاده روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز میاندواب
۱۷۵ سمیه رضائی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشگین شهر
۱۷۶ زهرا عبداللهی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحدسیه چشم چالدران
۱۷۷ پریسا تمرزاده اذر روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد سیه چشمه
۱۷۸ سمیرا طالبی روانشناسی علوم تربیتی ازاد اسلامی ارومیه
۱۷۹ زهرا باباپور روانشناسی علوم تربیتی پیام نور نمین
۱۸۰  خاطره خلیلی نژاد روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۱۸۱ یگانه محمدی قهرودی روانشناسی علوم تربیتی ازاد کرمان
۱۸۲ زهرا طاعتی ورگه سران روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۸۳ زهرا ایمانی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۱۸۴ فاطمه کریمی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا
۱۸۵ زهرا حاجی زاده روانشناسی علوم تربیتی پیام نور
۱۸۶ نگین فلاحی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اهر
۱۸۷ نگین بهمن روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشگین شهر
۱۸۸ زهرا حیدریارچندانی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه بجنورد
۱۸۹ مهنوش بابایی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز ملایر
۱۹۰ سیده نفیسه طهماسبی روانشناسی علوم تربیتی    پیام نور مرکزی گرمی
۱۹۱ سیده پریناز انتظاری  علم اطلاعات و دانش شناسی علوم تربیتی شهید مدنی اذربایجان 
۱۹۲ اسیا شهیم پر مهر علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۱۹۳ انا زارع برسیانی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۱۹۴ یلدا فتح اللهی علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور واحد نمین 
۱۹۵ رقیه فرقی یامچلو علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۱۹۶ زهرا فتحی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۱۹۷ ساناز رشیدی علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۹۸ نرجس جودت علوم تربیتی علوم تربیتی پیا نور 
۱۹۹ رقیه حقیری علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مشکین شهر
۲۰۰ شهلا میر احمدی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۱ ندا همرنگ علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۰۲ سودا اجری علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۳ فاطمه برمکی علمدار علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۲۰۴ سپیده جعفری علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۰۵ محمدمرادی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۰۶ پوریا فتحی علوم ورزشی علوم تربیتی ازادواحد اسلامی اردبیل 
۲۰۷ مریم اقبالی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۲۰۸ زهرا شعبانی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۲۰۹ نوید خلیلی واحد علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۰ معصومه یوسفلو علوم ورزشی علوم تربیتی ازاد اسلامی واحداهر
۲۱۱ سمانه سهرابی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۲ نیما مولوی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۳ علی نصری اصل علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۴ علی جدی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۵ مریم میرحبیبی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۱۶ مهری صالحی  علوم ورزشی علوم تربیتی  پیام نور مرکز بوکان
۲۱۷ مارال سیاه کوهیان عوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۸ حمیدرضا زارعی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۱۹ سیده لیلا ذاکری مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۰ ساهره یزدانی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۱ نادیا نیک نام مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۲ مریم جعفری لاکه مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۳ الهه سادات صفوی مشاوره علوم تربیتی گیلان
۲۲۴ معصومه ابکنار مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۵ فاطمه یوسفی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۶ محمدرضا کریمی مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۲۷ علی بابایئ مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۲۸ محراب فرامرزی مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۲۹ فاطمه مکارم مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۰ فاطمه فضلی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۲ نازنین گل محمدی  علوم مهندسی  فنی و مهندسی فناوری نوین نمین
۲۳۳ بنیامین مرسل پور علوم و مهندسی صنایع غذایی فنی و مهندسی پیام نور مرکز اردبیل
۲۳۴ محمد رستم زاده معماری فنی و مهندسی محقق
۲۳۵ مهدی ورقیان مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۳۶ میلاد بایرامی مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۳۷ لیلا نصیری مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۳۸ مریم حاجی زاده مهندسی برق فنی و مهندسی پیام نور رشت
۲۳۹ امید ایمانی شام اسبی مهندسی برق  فنی و مهندسی محقق
۲۴۰ سعید پادیان مهندسی برق  فنی و مهندسی محقق
۲۴۱ مهرشاد یوسف زاده تبری مهندسی برق قدرت فنی و مهندسی پیام نور مرکزاردبیل
۲۴۳ شقایق رضایی مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۴ زهرا بلند اختر مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۵ محمد رضا شاهی  مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۶ رحیم پور امان مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۴۷ هادی میرزایی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۴۸ سجاد صمیمی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۴۹ نادیا اکبر زاده مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۰ امیررضا فتحی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۱ فاطمه جهانی مقدم مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۲ وحید اتش بار مهندسی عمران فنی و مهندسی ازاد اسلامی واحد گرمی
۲۵۳ منیره سیفی جگر کندی مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
۲۵۴ سالار اصغرنژاد مهندسی معماری فنی و مهندسی ارومیه
۲۵۵ ستایش عسگری مهندسی معماری فنی و مهندسی محقق
۲۵۶ فرزاد یوسفی مهندسی معماری فنی و مهندسی محقق
۲۵۷ رومینا اقاجانی مهندسی معماری فنی و مهندسی ازاد اسلامی واحد ابهر
۲۵۸ جعفر شیر علی زاده مهندسی مکانیک فنی و مهندسی دانشگاه بناب
۲۵۹ مهرشاد محمدی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی بزرگمهر قائنات
۲۶۰ سید مهدی وهاب زاده مهندسی مکانیک فنی و مهندسی محقق
۲۶۱ ایدا قاسمی - کشاورزی ازاد اردبیل
۲۶۳ احسان حسین زاده علوم دامی کشاورزی محقق
۲۶۴ مصطفی اکبری خباز علوم دامی کشاورزی محقق
۲۶۵ پوریافرخی علوم مهندسی باغبانی کشاورزی محقق
۲۶۶ ساناز ادینه علوم مهندسی باغبانی کشاورزی محقق
۲۶۷ نگین سلطانی علوم و مهندسی جنگل کشاورزی محقق
۲۶۸ زهرا ودادی علوم و مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۶۹ زهرا علیپور علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی محقق
۲۷۰ امین جهانگیری علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی محقق
۲۷۱ هاشم اعیادی مغانلو گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۲ سجاد ابراهیمی خراوان گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۳ حانیه سادات عزیزی گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۴ سید زهرا میر باقری گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۵ فاطمه کابینی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی محقق
۲۷۶ ایدا مهدویان مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی محقق
۲۷۷ پریسا مدبر مکانیک بیوسیستم کشاورزی محقق
۲۷۸ زهرا کرمی مهندسی اب کشاورزی گنبد کاووس
۲۷۹ امیرحسین تابش مهندسی اب کشاورزی محقق
۲۸۰ نگین امن زاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۱ توران امن زاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۲ نگار میرزایی مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۳ ایدا اسکندرزاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۴۲ محدثه رزمی مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۸۴ شادی ارجمند مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۸۵ هومن بهزادی مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۸۶ رقیه موسی زاده مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۸۷ محمد قاسم خانعلی پور مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۸۸ محمد حسین نظام دوست مهندسی صنایع غذایی کشاورزی دانشگاه بو علی سینا همدان
۲۸۹ رضاجوادی مهندسی صنایع مبلمان کشاورزی تربیت دبیر شهید رجایی تهران
۲۹۰ فاطمه جهاندیده مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۱ فائزه محرمی مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۲ عرفان صدای اذر مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۳ زبیده عابدین زاده مهندسی علوم دامی کشاورزی منابع طبیعی مغان
۲۹۴ نسیم قبادی مهندسی فضای سبز کشاورزی محقق
۲۹۵ مهسا خان رضائی مهندسی فضای سبز کشاورزی محقق
۲۹۶ عرفان موسی پور  مهندسی ماشین های صنایع غذایی کشاورزی منابع طبیعی مغان
۲۹۷ مهسا برزگر خاص مهندسی مکانیزاسیون  کشاورزی محقق

دفعات مشاهده: 918 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه مصاحبه مرحله دوم آزمون تخصصی دکتری سال ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 - 09:11 | 
اطلاعیه مصاحبه مرحله دوم آزمون تخصصی دکتری سال ۱۴۰۲

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت خدمت دانشجویانی که در مرحله اول آزمون دکترای نمره حد نصاب را کسب کرده و جهت انجام مرحله دوم آزمون (مصاحبه) به دانشگاه محقق معرفی شده ­اند، به اطلاع عزیزان می ­رساند  داوطلبان لازم است در زمان مصاحبه  شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری (دفترچه شماره ۱) را دارا باشند و چنانچه داوطلب یا داوطلبانی واجد شرایط و ضوابط نمی­باشند از شرکت آنان در مراحل مذکور ممانعت به عمل خواهد آمد. چنانچه حتی پس از انجام مصاحبه، حین ثبت­ نام یا تحصیل نبود این شرایط محرز گردد از ادامه تحصیل پذیرفته شدگان ممانعت به عمل خواهد آمد.
 
در صورت داشتن سوال در مورد سامانه بارگزاری مدارک با شماره ۰۴۵۳۱۵۰۵۳۳۸ تماس حاصل فرمائید.


هزینه مصاحبه
داوطلبان محترم بایستی از طریق لینک (پرداخت هزینه) هزینه مصاحبه به مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال را پرداخت کرده و فیش دریافتی را در قسمت مدارک مورد نیاز بارگزاری کنند. اصل رسید پرداختی را حتما روز مصاحبه همراه داشته باشید.

مدارک مورد نیاز
  1. مدارک هویتی : شامل عکس، تصویر شناسنامه و کارت ملی جهت مطابقت با فایل ارسالی سازمان سنجش
  2. رسید واریز مبلغ هزینه مصاحبه
  3. مدرک کارشناسی یا کارنامه ریز نمرات
تبصره ۱- آن‌دسته از داوطلبانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
تبصره ۲ - کسانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک نمی‌باشند، لازم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
  1. مدرک کارشناسی ارشد یا کارنامه ریزنمرات
تبصره ۱- داوطلبانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ فارغ‌التحصیل می‌شوند باید گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۷۴ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۱۶۷ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی را ارائه نمایند.
تبصره ۲ - کسانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک نمی‌باشند، لازم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.
  1. فرم تکمیل شده شماره ۱ مصاحبه
فایل word این فرم از لینک  (دانلود)  قابل دانلود است.
  1. مستندات پژوهشی و گواهی های مثبته شامل مقالات، گواهی نمره زبان، ثبت اختراع و ... مربوط به بند های فرم ۱
  2. مدارک مورد نیاز برای داوطلبان سهمیه مربی (برای آن‌دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند)
گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی- قطعی» و یا «رسمی- آزمایشی» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد. لازم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می بایست واجد شرایط مطابق توضیحات دفترچه­های راهنمای شرکت در آزمون و  انتخاب رشته باشند.
مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات علمی این دانشگاه امکان بهره مندی از این سهیمه را دارا می باشند.

تمامی مدارک فوق­الذکر و دیگر مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی بایستی حداکثر تا سه روز قبل از مصاحبه در سامانه مصاحبه دکترای دانشگاه محقق اردبیلی  بارگزاری شود.
لازم به ذکر است فرآیند ثبت نام در مصاحبه دکتری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ شروع خواهد شد. دعوت شدگان بایستی از تاریخ فوق به لینک سامانه مراجعه کنند. (لینک ورود به سامانه)

توجه مهم: داوطلبان باید  تمامی مدارک و مستندات را به صورت فیزیکی در روز مصاحبه همراه داشته باشند.

زمان و مکان مصاحبه
برنامه زمان بندی  دانشگاه محقق اردبیلی همان برنامه زمان بندی اعلامی سازمان سنجش برای مصاحبه است (لینک دانلود فایل).
داوطلبان باید در همان تاریخ اعلامی دانشکده مربوطه حضور داشته باشند.
زمان شروع مصاحبه ساعت ۹ صبح می­باشد که داوطلبان بهتر است زودتر در محل حاضر باشند.
مصاحبه ها به صورت حضوری انجام خواهد شد.
مصاحبه با تاخیر: داوطلبانی که موفق به شرکت در تاریخ اعلامی سازمان سنجش نشده­اند، جهت اطلاع از تاریخ مصاحبه با تاخیر و شرکت در آن به سایت دانشکده­ها که لینک دانشکده ها در نوار بالای این صفحه قرار دارد مراجعه نمایند.
(لینک تماس با ما)


 

دفعات مشاهده: 9132 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 - 15:53 | 

دفعات مشاهده: 403 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت بدون آزمون بهمن ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/11/11 - 21:23 | 
 
مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام 


 سامانه ثبت نام اینترنتی (گلستان)                 فیلم آموزشی نحوه ثبت نام


فرم های مورد نیاز جهت تکمیل پرونده آموزشی


دانلود جدول شهریه 


قوانین و مقررات آموزشی


 تماس با مسئولین


سامانه های اداره بهداشت


  فرم استعدادیابی فرهنگی و اجتماعی


    سامانه خدمات الکترونیکی معاونت دانشجویی (خوابگاه، تغذیه  و رفاه)
 

دفعات مشاهده: 3183 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه ثبت‌نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل فوق دیپلم) از ظرفیت خالی مانده مهرماه در رشته‌های تحصیلی دوره‌های رو

 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 - 15:48 | 
به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته‌ برای ظرفیت های خالی مانده رشته‌محل‌هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۱ تکمیل نگردیده، می‌رساند پذیرش در این مرحله برای رشته محل‌های مذکور براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در نوبت بهمن ماه صورت می‌گیرد. 

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب رشته
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته 

 

دفعات مشاهده: 1729 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر