فعالیتهای انجمن نانوفناوری ایران- شعبه اردبیل از تاسیس تاکنون

 | تاریخ ارسال: 1396/2/3 - 11:33 | 
 • گزارش مختصر از نحوه تشکیل و فعالیت­های انجام شده توسط انجمن نانوفناوری ایران- شعبه استان اردبیل از بدو تأسیس تا پایان سال 1395
 • جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره در حضور نماینده محترم ستاد ویژه توسه فناوری نانو در استان اردبیل جناب آقای سروری در اتاق بازرگانی (1/6/95)
 • دریافت مجوز تأسیس شعبه استان اردبیل (15/6/95)
 • برگزاری 8 مورد جلسه هیأت مدیره در تاریخ­های:

(9/6/95)(12/7/95)(11/8/95)(2/9/95)(24/9/95)(7/10/95)(3/12/95)(21/12/95)

 • برگزاری جلسه مشترک با رئیس محترم دانشگاه محقق اردبیلی(دانشگاه دولتی و اصلی استان) و اعضای محترم اتاق فکر انجمن (29/9/95)
 • تشکیل اتاق فکر(متشکل از اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه نانوفناوری) (6/9/95)
 • تشکیل کمیته ارتباط با صنعت و تجاری سازی فناوری (28/9/95)
 • تشکیل کمیته آموزش و ترویج دانشجویی (8/10/95)
 • معرفی شدن انجمن به عنوان نهاد ترویجی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (2/9/95)
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی و ترویجی:
 • برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی نانوفناوری زیست تقلید توسط جناب دکتر علی نعمت اله زاده عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی(25/8/95)
 • برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی (nanofabrication & nanomaterials) توسط سرکار خانم دکتر آتیه زمانی مدعو از تهران(9/10/95)
 • برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی از دنیای میکرونی به دنیای نانو توسط جناب پروفسور عزیز حبیبی عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی(28/11/95)
 • برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی آشنائی با نانوالیاف- تولید و کاربرد آن توسط جناب دکتر علی صادقیان مریان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل(5/12/95)
 • برگزاری سمینار ترویجی و آموزشی آشنائی با فناوری نانو در دانشگاه پیام نور استان اردبیل توسط سرکار خانم دکتر ماندانا امیری عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی و جناب دکتر اسلام پوربشیر عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل(11/12/95)
 • برگزاری سمینار ترویجی و آموزشی آشنائی با فناوری نانو در دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل توسط سرکار خانم دکتر ماندانا امیری عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی (17/12/95)