نحوه تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1396/2/3 - 11:21 | 

مخاطبین محترم سایت انجمن نانوفناوری ایران- شعبه استان اردبیل می توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق تماس تلفنی، پیامک و یا ایمیل ارسال فرمایند.

1-مهندس سید احد سعیدی اردبیلی: مسوول دفتر انجمن نانوفناوری استان

شماره تلفن همراه: 09149542448

آدرس ایمیل: saeedi85@yahoo.com

آدرس تلگرام: saeediardabili@

2- مهندس رقیه ساجدی: مسوول برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها 

09145908268