ورود به سایت

عملکرد و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

فعالیت‌های انجام شده در انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی پس از دریافت گزارش‌های مکتوب توسط دبیران انجمن‌ها در درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایت انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی ثبت می‌شود که برای مشاهده می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.
AWT IMAGE فعالیت‌های سال تحصیلی ۹۹-۹۸
AWT IMAGE فعالیت‌های سال تحصیلی ۹۸-۹۷
AWT IMAGEفعالیت‌های سال تحصیلی ۹۷-۹۶
AWT IMAGEفعالیت‌های سال تحصیلی ۹۶-۹۵
AWT IMAGEفعالیت‌های سال تحصیلی ۹۵-۹۴