ورود به سایت

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

AWT IMAGE

_

انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کار گروهی؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست.

-

- - AWT IMAGE درباره انجمن‌های علمی

- - AWT IMAGE انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

- - AWT IMAGE آیین‌نامه انجمن‌های علمی

- - AWT IMAGE توضیحات تکمیلی