ورود به سایت

معرفی کارشناسان انجمن های علمی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

میترا اجودی مقدم
رئیس اداره

-

AWT IMAGE

سعید بوداقی
کارشناس انجمن‌های علمی


***

اهم وظایف:

 • شناسایی، بررسی درخواست‌ها و پیشنهادات تأسیس انجمن‌های علمی فرهنگی
 • ارتباط صمیمی با اساتید، دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی فرهنگی و شناخت موانع و مشکلات
 • همکاری مستمر با سایر واحدها و کارشناسان حوزه معاونت
 • تهیه شیوه نامه‌های تأسیس و راه‌اندازی انجمن‌های علمی، فرهنگی در دانشگاه
 • سرویس‌دهی و تأمین نیازهای اجتماعی انجمن‌ها به تفکیک نوع و شکل مطالبات
 • مستندسازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت‌های حوزه و تهیه و تدوین کتابچه عملکرد انجمن‌های علمی
 • انعکاس اخبار و اطلاع‌رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
 • برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی با همکاری دانشکده‌ها و دبیران
 • برگزاری انتخابات دبیر دبیران انجمن‌های علمی و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشبرد فعالیت انجمن‌های علمی
 • برگزاری جشنواره داخلی انجمن‌های علمی
 • ثبت و حضور در بخش رقابتی انجمن‌های علمی سراسر کشور
 • حضور در جشنواره ملی حرکت کشوری با همکاری دبیران انجمن‌های علمی
 • برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز برای دبیران انجمن‌های علمی با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برگزاری مستمر جلسات کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی
 • پاسخ‌گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق
 • انجام امور محوله