ورود به سایت

تماس با ما

نشانی: اردبیل، شهرک کشاورزی-بعد از میدان شهید رجبی- خیابان طلائیه غربی ۱- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی   
کدپستی: ۵۶۱۸۹۳۵۱۲۱    دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۷۲۰۷ _ ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۴۲
          

عنوان پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس
ریاست مرکز رشد آقای دکتر برومند صلاحی ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۴۳
معاونت مرکز رشد آقای علیرضا دستور ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۵۴
معاونت نوآوری آقای دکتر علی روشنیان فرد ۰۴۵-۳۱۵۰۵۰۶۲
کارشناس پذیرش و استقرار خانم منیژه فیضی ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۴۲
کارشناس نظارت و ارزیابی آقای مهدی هژبری ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۴۱
عامل مالی مرکز رشد خانم رقیه قولی ۰۴۵-۳۳۵۲۱۹۵۵

نشانی پایگاه: www.uma.ac.ir/roshd                                                                          

پست الکترونیک مرکز: ardabilaticgmail.com