ساختار سازمانی اتاق فکر

  اتاق‌های فکر استانی از طریق همکاری و اراده مشترک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته است و شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی ملتزم به انتشار و انتقال ایده‌های سیاستی شکل‌گرفته در این اتاق‌های فکر به سیاست‌گذاران ملی و منطقه‌ای است .

 

AWT IMAGE

 

   

  در این راستا تفاهمنامه همکاری میان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.

  — بر طبق این تفاهم‌نامه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جهموری و وزارت علوم، با میزبانی دانشگاه‌ مادر هر استان، اتاق فکر برای بررسی مسائل مختلف استان‌ها تشکیل می‌دهند تا به این طریق دسترسی متقابل دولت و نخبگان استان‌ها به یکدیگر امکان‌پذیر گردد. این اتاق فکر با دعوت از نخبگان استان به بررسی مسائل استان‌ در ابعاد مختلف می‌پردازد .

  — گزارش‌های حاصل از این بررسی‌ها که عمدتاً در قالب نشست تخصصی برگزار خواهد شد، راهی برای انتقال مسائل استان‌ها به رئیس‌جمهور و دولت، و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های نخبگی در همه کشور است و به دولت امکان می‌دهد تا فراتر از توان نخبگی متمرکز در تهران، ظرفیت‌های فکری و تأثیرگذار کل کشور را فعال سازد.

 

AWT IMAGE