کارگاههای آموزشی برگزار شده به مناسبت هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1394/9/30 - 09:48 | 

تاریخ برگزاری

مجری کارگاه

عنوان کارگاه

دانشکده

ردیف

23/9/94

دکتر امیر حیدری

شبیه سازی واکنش های شیمایی با

Simulink

فنی و مهندسی

1

17/9/94

دکتر علیرضا نگهدار

مقاوم سازی فونداسیون ها

فنی و مهندسی

2

23/9/94

دکتر احمد اوریا

مدلسازی عدد در ژئوتکنیک

فنی و مهندسی

3

23/9/94

دکتر احمد اوریا

تحلیل خطر زلزله ای

فنی و مهندسی

4

25/9/94

دکتر اکبر صفرزاده

مدلسازی دو بعدی جریان و رسوب در رودخانه و اطراف سازه های هیدرولیکی با استفاده از نرم افزار

CCHE2D

فنی و مهندسی

5

23/9/94

دکتر امین قنادی اصل

تشریح روابط طراحی ساختمانها در برابر زلزله

فنی و مهندسی

6

15/9/94

دکتر مهرداد آقایی

بررسی و نقد ترجمه های برتر قرآن کریم

ادبیات و علوم انسانی

7

17/9/94

دکتر مسروره مختاری

نریه های ادبی معاصر با تاکید بر نظریه ی بینامتنیت (مناسبات تعالی دهنده متن)

ادبیات و علوم انسانی

8

18/9/94

میثم خزائی

تدریس واژگان 1100 و گرامر انگلیسی

ادبیات و علوم انسانی

9

14/9/94

دباغ عبداللهی

نشست تعامل دانشگاه و میراث فرهنگی (با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

ادبیات و علوم انسانی

10

نیمه دوم آذر 94

دکتر محمدرضا نیک پور

آشنایی با مدلسازی جریان آب در خاک، آموزش نرم افزار

HYDRUS

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

11

نیمه دوم آذر

94

دکترر محمدرضا نیک پور

آموزش نرم افزار

GAMBIT

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

12

نیمه دوم آذر

94

دکتر محمدرضا نیک پور

آموزش نرم افزار

FLUENT

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

13

نیمه دوم آذر

94

دکتر مجتبی سوختانلو

انتخاب مسیر مناسب: استخدام یا کار آفرینی در بخش کشاورزی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

14

نیمه دوم آذر

94

دکتر زهرا فتوره چی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تخریبات محیط زیست

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

15

نیمه دوم آذر

94

دکتر زهرا فتوره چی

چیدایش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه اقتصادی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

16

نیمه دوم آذر

94

دکتر امین کانونی

آموزش مقدماتی برنامه نویسی به زبان متلب

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

17

نیمه دوم آذر

94

دکتر کاظم هاشمی مجد

آلودگی نیترات در مواد غذایی

فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

18

آذر 94

دکتر آیدین عزیز پور

اصول مقاله نویسی پیشرفته در مجلات

ISC

کشاورزی مشگین شهر

19

آذر 94

دکتر آیدین عزیز پور

پروپزال نویسی

کشاورزی مشگین شهر

20

آذر 94

لیلا غفارزاده نمازی

آشنایی با نرم افزار

Mstat.c

کشاورزی مشگین شهر

21

آذر 94

لیلا غفارزاده نمازی

آشنایی با مجلات علمی معتبر و نحوه شناسایی مجلات جعلی

کشاورزی مشگین شهر

22

آذر 94

رضا نوروزی

تکنیک های جستجو در پایگاه داده های علمی

کشاورزی مشگین شهر

23

آذر 94

قاسم میرزائی

آشنایی با نرم افزار

CROPWAT

کشاورزی مشگین شهر

24

آذر 94

دکتر آیدین عزیزپور

آشنایی با پایگاه­های اطلاعاتی علمی و جستجوی مقالات پژوهشی

کشاورزی مشگین شهر

25

آذر 94

دکتر آیدین عزیز پور

اصول نگارش مقالات پژوهشی در مجلات علمی دارای ایندکس بین­المللی

کشاورزی مشگین شهر

26

آذر 94

قاسم میرزیی

آلودگی آبهای زیرزمینی و اثرات زیست محیطی آن

کشاورزی مشگین شهر

27

آذر 94

قاسم میرزایی

FEFLOW آشنایی با نرم افزار

کشاورزی مشگین شهر

28