اهداف و وظایف

برگزاری همایش­های علمی و کارگاه های آموزشی و تخصصی 
همایش­های علمی
 همایشهای علمی بستر مناسبی برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی فراهم ساخته و امکان نقد و بررسی این یافته‌ها را در جامعه علمی فراهم می‌کند. همایشهای علمی یکی از ابزارهای مناسب برای پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی گروه‌های علمی دانشگاهی است که چنانچه به درستی برنامه‌ریزی و سازماندهی شود، زمینه لازم را برای ارتباط بین دانشگاه و موسسات علمی با واحدهای اجرایی و سازمانهایی که به نتایج پژوهشها و دستاوردهای علمی نیاز دارند فراهم می‌کند.
اهداف برگزاری همایش­های علمی را می توان در قالب موارد ذیل عنوان کرد :
 • ارائه راهکارها و دستاوردهای جدید علمی وارتقای سطح آموزش و پژوهش درموضوعات و حوزه‌های مختلف.
 • فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای مهندسان و دانشجویان در سراسر کشور در قالب مقالات و کنفرانس های علمی
 • ایجادبستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور یاصنایع فعال در سطح کشور.
 • ارتقاء سطح علمی دانشجویان و شرکتکنندگان در سمینار از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی. 
 • ایجاد اوقاتی لذتبخش برای مدعوین و شرکت کنندگان در سمینار، از طریق برگزاری بازدیدهای جنبی
کارگاه های آموزشی و تخصصی

 از ویژگی های اصلی کارگاه آموزشی می توان به توأم بودن بخش های نظری با فعالیت های عملی اشاره نمود که نتیجه آن اشتغال فعال و کامل هر یک از شرکت کنندگان می باشد. اهداف برنامه ریزی و اجرای کارگاه آموزشی را می توان در قالب موارد ذیل عنوان کرد:
 • ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه ای خاص در مدت زمان کوتاه.
 • آموزش مباحث علمی متنوع و مورد نیازشرکت کنندگان.
 • ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی پویا. 
 • ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان.
 تأثیرات کارگاههای آموزشی :
 • دانش افزایی، مهارت آموزی و ارتقای دانش تخصصی.
 • یافتن راه حل مناسب برای چالش های موجود.
 • تبادل نظر و تجارب فی مابین مخاطبین.
 اهداف و وظایف دیگر این مرکز:
 • ایجاد ارتباطات مستمر علمی با دانشگاه­های معتبر جهان
 •  تمهیدمقدمات همایش­های علمی داخلی،منطقه ­ای وبین المللی  
 • تنظیم و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور بین المللی دانشگاه و ارائه آن به شورای مربوطه جهت تصویب و اجرا  
 • انعکاس فراخوان‌های مربوط به برگزاری همایش­های علمی داخل کشور واصله از سایر دانشگاه­ها و موسسات عالی و تحقیقاتی به واحدهای مربوطه دانشگاه
 •  مکاتبه با سفارتخانه ­ها و کنسولگری­های جمهوری اسلامی ایران درکشورهای محتلف دررابطه بادعوت ازاساتیدودانشمندان خارجی جهت حضوردرهمایش­های علمی بین المللی
 •  برگزاری دوره­های آموزشی با همکاری مراکز معتبر علمی 
 • معرفی صنایع استان ازطریق برگزاری نمایشگاه­های جنبی صنایع فعال در سطح استان.