لیست تجهیزات آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/19 - 17:39 | 
لیست تجهیزات آزمایشگاهی برحسب محل استقرار، در سامانه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی موجود می باشد.
جهت دریافت لیست به آدرس زیر مراجعه فرمائید: