شرح وظایف مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

 | تاریخ ارسال: 1400/2/6 - 21:26 | 
شرح وظایف مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
۱- هماهنگی و همکاری با بخش­های مختلف ستادی و سازمانی و ارائه پیشنهادات لازم به معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه­ ها در راستای بهبود سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان و کاهش مشکلات آنان.
۲- ارتقای دانش و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاهها و دوره های توانمند سازی.
۳- جلب مشارکت گروهها و اقشار مختلف زنان مانند متخصصین، حوزویان، هنرمندان، ورزشکاران، روستاییان و سایر موارد در فرآیندهای توسعه سلامت.
۴- همکاری در برنامه­ ریزی و اجرای برنامه­ های مرتبط در تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان بر پایه نیازها و اولویت­های منطقه ­ای و هماهنگی و جلب کمک­های برون بخشی در سطح منطقه.
۵- تعـامل و همکاری در راستـای رفع مسائـل و مشکلات زنان بویژه زنان شاغل دانشگاه، زنان سرپرست خانوار، دانشجویان دختـر و ارائـه راه­کارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان با جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی به ویژه خیریه ­ها و نهادهای مردمی.
۶- تصمیم سازی، تعامل و همکاری در اجرای برنامه­ های توانمندسازی زنان در زمینه­ های فرهنگی، علمی، مدیریتی و اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره ­ای و توسعه مهارتها متناسب با نیازها و مشکلات سلامت زنان و خانواده در منطقه.
۷- ارتباط مستمر با کارگروه بانوان و خانواده استانداری به منظور مشارکت در برنامه ­ریزی و سیاستگذاری منطقه­ ای و استانی.
۸- شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.
۹- برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
۱۰- توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
۱۱- برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
۱۲-ارتقاء آگاهی های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.
۱۳- انجام نیاز سنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در حوزه زنان ائم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.
۱۴- برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی (ملی و بین المللی).
۱۵- معرفی توانمندی ها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش.
۱۶- برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.
۱۷- مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه های کشور و ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به روسای دانشگاه ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.