مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1398/3/22 - 16:40 | 

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/22 - 15:19 | 

مسابقه "جدول تناوبی خودت را بساز"

 | تاریخ ارسال: 1397/11/15 - 16:25 | 

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

 | تاریخ ارسال: 1397/11/28 - 14:14 | 

اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1397/11/28 - 14:10 |