ورود به سایت

پیام ریاست دانشکده

AWT IMAGE

جای بسی افتخار است که دانشکده علوم به دلیل برخورداری از اساتید مجرب و توانمند، کارکنان زحمتکش و دانشجویان ممتاز نقش بی بدیلی در مسیر اعتلای دانشگاه محقق اردبیلی بازی می کند. بی شک نقش سازنده مدیران سابق در گسترش کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده را نمی توان نادیده گرفت. اینجانب ضمن اعلام آمادگی کامل خود جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده همکاران محترم و دانشجویان عزیز، خود را متعهد می دانم که در حفظ و ارتقاء جایگاه متعالی دانشکده نهایت تلاش خود را به کار ببندم.

                                                                                                                                                       دکتر عبداله برهانی فر