ورود به سایت

 هزینه آنالیز xrd

مراحل استفاده از خدمات دستگاه XRD
1- تماس با کارشناس دستگاه جهت تعیین وقت آنالیز.
2- تکمیل فرم‌ مربوطه و ارسال آن.
 3-  تحویل نمونه ها برای انجام آنالیز. ( جهت آنالیز پودری٬ نمونه ها از قبل باید پودر شده سپس تحویل آزمایشگاه گردد . )
4-  واریز هزینه‌های مربوطه و ارسال رسید صاحب حساب آن.
(شماره حساب سیبا 2177230826004 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی،قابل واریز در شعب بانک ملی سراسر کشور)
5-  ارائه CD خام به کارشناس دستگاه و تحویل گرفتن نتایج آنالیز مواد .
هزینه‌ها:
هزینه آنالیز هر نمونه توسط دستگاه طبق مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه 250000 ریال می باشد.
نحوه تماس  و ارسال نمونه‌ها:
1- مراجعه حضوری به محل آزمایشگاه با تعیین وقت قبلی.
2- تماس تلفنی و ارسال پستی نمونه ها با هماهنگی قبلی .
شماره‌های تماس:  90-5512081-0451 داخلی 2518 ( آقای مهندس صابری نیا )
آدرس پست الکترونیکی :    Esmaeelsaberinia@gmail.com

آدرس پستی: اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده علوم پایه – گروه فیزیک - آزمایشگاه فیزیک پایه 2 -  صندوق پستی 179 – کدپستی 11367-56199

فرم استفاده از دستگاه XRD


XRD

مشخصات دستگاه XRD:

 

نام دستگاه

کشور سازنده

شرکت سازنده

مدل

محل استقرار

XRD

ایتالیا

Ital structure

 

MPD 3000

آزمایشگاه XRD

 


AWT IMAGE

این دستگاه از شش قسمت اساسی تشکیل گردیده است که عبارتند از: Motor interface – Goniometer(گونیا) – لامپ تولید اشعه x – Detector – Chiller (برای خنک کردن دستگاه)- کامپیوتری که به دستگاه متصل بوده و جهت دریافت داده ها و آنالیز آن و همچنین مدیریت دستگاه به کار می رود. علاوه بر این شش قسمت ٬ یک دستگاه UPS نیز جهت تنظیم نوسانات برق ونیز موقع قطع برق برای تأمین برق دستگاه در نظر گرفته شده است.

دستگاه XRD فوق در دقیقترین حالت با step مساوی با 0.001 درجه قادر به آنالیزمواد می باشد. ماده نمونه میتواند به صورت پودر یا به صورت فیلم نازک باشد . بنابراین دستگاه فوق با استفاده از دو روش یا دو تکنیک مختلف می تواند مواد را آنالیز کند . این دستگاه در محدوده زاویه( 2 تا 120درجه) = 2θ کار میکند محورx نمودار حاصل از آنالیز مواد برحسب 2ө و محورy نیز برحسب Intensity (counts per second) میباشد.
 با استفاده از data های بدست آمده از دستگاه میتوان اطلاعات ارزشمندی از ساختار ریز مواد به دست آورد .

لازم به ذکر است در حال حاضر فقط قسمت powder دستگاه XRD دانشکده راه اندازی گردیده است و توانایی ارائه خدمات برای نمونه های پودری را دارا می باشد .
نتایج حاصل از آنالیز مواد نیز بصورت فایل Excel و نیز DAT File به همراه تصویر طیف حاصل از پراش و FWHM و HWHM مواد ( جهت تعیین اندازه ذرات در نمونه های پودری ) ارائه می گردد.


DRS

مراحل استفاده از خدمات دستگاه DRS
- تماس با کارشناس دستگاه جهت تعیین وقت آنالیز.
2- تکمیل فرم‌ مربوطه و ارسال آن.
3- تحویل نمونه ها برای آماده سازی و انجام آنالیز.
4-  واریز هزینه‌های مربوطه و ارسال رسید صاحب حساب آن.
(شماره حساب سیبا 2177230826004 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی،قابل واریز در شعب بانک ملی سراسر کشور)


هزینه‌ها:
هزینه آنالیز هر نمونه توسط دستگاه طبق مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه 250000 ریال می باشد.

نحوه تماس  و ارسال نمونه‌ها:
1- مراجعه حضوری به محل آزمایشگاه با تعیین وقت قبلی.
2- تماس تلفنی و ارسال پستی نمونه ها با هماهنگی قبلی .
شماره‌های تماس:  90-5512081  -0451  داخلی 2625 ( آقای مهندس سعادتی )    naeimsaadati@uma.ac.ir


آدرس پستی: اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی- آزمایشگاه شیمی تجزیه -  صندوق پستی 179 – کدپستی 11367-56199

فرم درخواست استفاده از خدمات طیف سنجی بازتابشی انتشاری (DRS)


FTIR

مراحل استفاده از خدمات دستگاه FTIR
1- تماس با کارشناس دستگاه جهت تعیین وقت آنالیز.
2- تکمیل فرم‌ مربوطه و ارسال آن.
3- تحویل نمونه ها برای آماده سازی و انجام آنالیز.
4-  واریز هزینه‌های مربوطه و ارسال رسید صاحب حساب آن.
(شماره حساب سیبا 2177230826004 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی،قابل واریز در شعب بانک ملی سراسر کشور)
5- تحویل نتایج .

هزینه‌ها:
هزینه آنالیز هر نمونه توسط دستگاه طبق مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه 150000 ریال می باشد.

نحوه تماس  و ارسال نمونه‌ها:
1- مراجعه حضوری به محل آزمایشگاه با تعیین وقت قبلی.
2- تماس تلفنی و ارسال پستی نمونه ها با هماهنگی قبلی .
شماره‌های تماس:  90-5512081-0451 داخلی 2625 ( آقای مهندس سعادتی )    naeimsaadati@uma.ac.ir


آدرس پستی: اردبیل – انتهای خیابان دانشگاه – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده علوم پایه – گروه شیمی- آزمایشگاه شیمی تجزیه -  صندوق پستی 179 – کدپستی 11367-56199

فرم درخواست استفاده از خدمات طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT- IR)