اخبار
سومین جلسه هسته پزوهشی در تاریخ 25 آذر 1398 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد. اعضای هسته علاقمندی خود را به انجام تحقیقات کاربردی در ح.زه کشاورزی و صنایع غذایی با هدف حل مشکلات کشور و بویژه استان اعلام نمودند. موضوعات پژوهشی متعددی معرفی و برای فعالیت در موارد زیر اعلام آمادگی شد: الف- کنترل لارو و حشرات در توده دانه برنج ب- امکان تشخیص عیوب تخم مرغ با کمک روش های صوتی پ- تشخیص عناصر سنگین در دانه های خوراکی با کمک طیف سنجی ت- بررسی ضایعات سیب زمینی در مراحل پس از برداشت در استان ث- توسعه دستگاه های جداکننده ثقلی با کاربرد در واحدهای بوجاری دانه ج- توسعه روش های بسته بندی و استفاده از پوشش های آلی در این حوزه هسته پژوهشی کاربرد فناوری در زنجیره پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی از تمامی تولیدکنندگان، دست اندرکاران و مراکز اجرایی مرتبط با حوزه پس از برداشت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (محصولات پروسس نشده) که در حوزه های مرتبط با موضوعات تحقیقاتی فوق فعالیت دارند، درصورت نیاز به انجام پژوهش های کاربردی مشترک با این هسته پژوهشی تماس حاصل نمایند. تلفن همراه: 09144529813 email: ahafkari@uma.ac.ir