کنفرانس بین المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

 
ورود به سایت
 
به حوزه مدیریت سبز دانشگاه محقق اردبیلی خوش آمدید.
 

  • کسب مجدد رتبه 3 کشوری
  • کسب رتبه 3 کشوری و 207 جهانی
  • مدیریت سبز در دانشگاه
  • جلوه هایی سبز از دانشگاه