متن مورد نظر
متن مورد نظر
آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دوره دکتری

آیین نامه شیوه اجرایی(پیوست فرصت تحقیقاتی آن)

 اطلاعیه نامه پذیرش بدون آزمون ارشد ودکتری


  آیین‌نامه ثبت و همانندجویی رساله ها در سامانه ایرانداک

  آیین نامه لزوم همانند جویی رساله ها، پایان نامه ها و پروپوزال ها 

  تبصره ۹ پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در همانندجویی، ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده 
   (آیین‌نامه ثبت و همانندجویی رساله ها  در سامانه ایرانداک الزام)


 شرایط جایگزینی دو مقاله به جای امتحان جامع بند ۴ صورت جلسه مورخه  (تا وروردی سال ۱۴۰۱) ۹۵/۴/۲۱  شورای دانشگاه

 شرط معافیت از آزمون جامع در راستای اجرای تبصره «۲» ماده «۴۴» آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی (برای
ورودی‌های سال ۱۴۰۲ و به بعد) 
«جدید»

 بند ۱ صورت جلسه مورخه  ۹۸/۲/۲  شورای محترم دانشگاه (در خصوص دانشجویان دکتری ادبیات فارسی)

 اصلاحیه تبصره ­های ۱ و ۲ ماده ۲۴ و ماده ۲۷ (کفایت علمی و نوآوری) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن مصوب جلسه­ مورخ‌ ۴/۹/۱۳۹۸ شورای محترم دانشگاه (در فرم ۱۸ دکتری موارد در نظر گرفته شده است)
 
  مشخصات مقاله چاپ شده برای اخذ مجوز دفاع

 حداکثر مدت مجاز سنوات تحصیلی
 
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های ورودی های ماقبل ۹۵