کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی دختران ۳۳ واحدی خیرساز و ۴ بلوک خوابگاه متاهلی ۵۶ واحدی دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/5 - 11:18 | 

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی دختران ۳۳ واحدی خیرساز و ۴ بلوک خوابگاه متاهلی ۵۶ واحدی دانشگاه محقق اردبیلی با حضور دکتر علی خطیبی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر سید حامد عاملی استاندار اردبیل انجام گرفت.
خوابگاه دانشجویی دختران ۳۳ واحدی توسط خیر نیک اندیش حمید محسنی راد و به نام فرزندش زنده یاد الهه محسنی راد با زیربنای یک هزار مترمربع در ۴ طبقه و با اعتبار حدود ۲۰۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد.
۴ بلوک خوابگاه متاهلی ۵۶ واحدی دانشگاه نیز با زیربنای ۳ هزار مترمربع در ۲ طبقه و با اعتبار حدود ۶۰۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد.


پایان خبر


CAPTCHA