ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/6/1 - 09:00 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، متقاضیان استفاده از خوابگاه متأهلی در نیم‌سال اوّل سال-تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ با مراجعه به سیستم دانشجویی گلستان (http://golestan.uma.ac.ir) براساس فلوچارت زیر، نسبت به ثبت درخواست خوابگاه و ارسال مدارک اقدام نمایند. بدیهی است که ثبت درخواست، به منزله‌ی واگذاری قطعی خوابگاه نبوده و پس از بررسی مدارک، واگذاری خوابگاه به ترتیب اولویت خواهد بود.
 
شرایط واگذاری:
-   عدم استفاده از وام ودیعه مسکن صندوق رفاه دانشجویان. نداشتن منزل شخصی در اردبیل. نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیتۀ انضباطی. مشروط نبودن آموزشی. اسکان تمام وقت در خوابگاه به همراه خانواده (در صورت اسکان موقت و مجردی، قرارداد اسکان لغو شده و برابر مقررات عمل خواهد شد).


اولویت واگذاری:
-  دانشجویان غیربومی متأهل دورۀ روزانۀ دارای سنوات تحصیلی مجاز که شاغل و یا بورسیه نیستند به ترتیب ۱- مقطع دکتری، ۲- مقطع کارشناسی‌ارشد و ۳- مقطع کارشناسی (پس از واگذاری خوابگاه به دانشجویان دورۀ روزانه، در صورت وجود ظرفیت خالی، درخواست دانشجویان دورۀ شبانه، شاغل و بورسیه نیز بررسی خواهد شد).


مدارک مورد نیاز:
-  تصویر اسکن شدۀ صفحۀ اوّل و دوّم متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت ملّی متقاضی، همسر و فرزند. تصویر اسکن شدۀ کارت دانشجویی همسر (در صورتی که همسر دانشجو باشد). تصویر اسکن شدۀ چهار صفحۀ اوّل سند ازدواج. تصویر اسکن شدۀ مدارک ایثارگری (فرزندان معظم شهدا، برادر و خواهر شهید، فرزندان آزادگان، فرزند جانباز و رزمنده). تصویر اسکن شدۀ مدرک مددجویان (تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی).


مدّت زمان اسکان:
-    دو نیم‌سال تحصیلی.
شماره تماس‌ها:
-    آقای مجیدپور (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۵).

 


CAPTCHA