اعلام اسامی متقاضیان ثبت نام کنندگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 - 10:22 | 
اطلاعیه شماره ۳ - متقاضیان و ثبت نام کنندگان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه محقق اردبیلی
بدین وسیله اسامی متقاضیان پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد داخل دانشگاه و سایر دانشگاههای کشور از طریق ایمیل دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ثبت نام کرده اند به شرح ذیل برای اطلاع و رفع نواقص اعلام می گردد. شایان ذکر است اسامی اعلام شده جهت اطلاع ثبت‌نام‌کنندگان عزیز بوده و پس از فعال شدن پورتال سازمان سنجش و آموزش کشور در اوایل شهریور ۱۴۰۲ اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد با عنوان گرایش اعلام خواهد شد. لازم به توضیح است تعدادی از مدارک ارسالی به دفتر استعدادهای درخشان فاقد اسم و شماره تلفن می‌باشد متقاضیان عزیز در صورت عدم مشاهده نام و نام خانوادگی در لیست اعلام شده خواهشمند است هرچه سریعتر با شماره تلفن مستقیم دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ۳۱۵۰۵۳۱۳-۰۴۵ تماس حاصل فرمایند.

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشکده  دانشگاه محل تحصیل
۱ هدیه اعتمادی ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان فاطمه الزهرا تبریز
۲ محدثه نجفی ادیان و عرفان ادبیات و علوم انسانی محقق
۳ سیده زهرا اقدسی ادیان و عرفان ادبیات و علوم انسانی محقق
۴ نسترن بهمن پور اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان گیلان پردیس بنت الهدی
۵ فردین انباز اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۶ حامد اذردخت اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۷ حسین اثباتی مزجین اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی علامه طباطبایی اردبیل
۸ سمیه دانش خیارک اموزش الهیات ادبیات و علوم انسانی بنت الهدی صدر رشت
۹ محدثه حسنی اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۰ رقیه وهاب زاده اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۱ محمود حسین پور شمسی اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۲ هوشنگ بهمن پرست اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۳ اذین رحیمی پور اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی ایت الله العظمی بروجردی
۱۴ نادیا اکبرپور اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۵ یلدا سید دین خواه اموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۱۶ دنیا پورتقی اموزش زبان عرب ادبیات و علوم انسانی اموزش عالی شهید مطهری خوی 
۱۷ احسان بابایئ حقوق ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکزی گرمی
۱۸ حمید انوری حقوق ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکز مشگین شهر
۱۹ دریا طالب وند حقوق ادبیات و علوم انسانی غیر انتفاهی سراج
۲۰ ندا عزت پور زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۱ مریم قهرمان روزگار زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۲ سید ساحل خاتمی  زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۳ زهرا نوری کورایم زبان و ادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۴ نرگس زندیان زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۵ زهرا کامل پیر الوان زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۶ سحرسحرخیزان زبان وادبیات عرب ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۷ فاطمه رفیعی زبان وادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۸ فریده بدری  زبان وادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۲۹ رقیه محمدی  علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۰ ایدا میزبان علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۱ بیتا زینال زاده علوم سیاسی ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۲ فاطمه حاجی زاده فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۳ سارا فردوسی پیرقوام فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۴ سید علی ستاری نژاد فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۵ مژده فکوری فلسفه ادبیات و علوم انسانی محقق
۳۶ فاطمه عبادی  مترجمی زبان انگلیسی  ادبیات و علوم انسانی پیام نور مرکز اردبیل
۳۷ علیرضا نورانی  مهندسی اپتیک و لیزر دانشکده نمین فناوری نوین نمین
۳۸ ملیکا صبور اسگ مهندسی اپتیک و لیزر دانشکده نمین فناوری نوین نمین
۳۹ محمد حسین بخشی اقتصاد علوم اجتماعی پیام نور مرکز اردبیل
۴۰ سینا مصطفایی اقتصاد علوم اجتماعی محقق
۴۱ ماهان یونس پور باستان شناسی علوم اجتماعی محقق
۴۲ پرورجعفری باستان شناسی علوم اجتماعی محقق
۴۳ مادیا جمشیدی باستان شناسی علوم اجتماعی اموزش عالی گناباد
۴۴ سمانه جباری  تاریخ علوم اجتماعی محقق
۴۵ غلامرضا امیری تاریخ علوم اجتماعی محقق
۴۶ عاطفه یوسف پور  تاریخ علوم اجتماعی محقق
۴۷ محمد رسول پور جعفر تاریخ علوم اجتماعی محقق
۴۸ مبین متقی تاریخ علوم اجتماعی محقق
۴۹ زهرا اصفی تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۰ فاطمه یوسف پور تاریخ علوم اجتماعی محقق
۵۱ محمد رسولی  جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۵۲ عاطفه خوشقدم جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۵۳ زهرا رفیع پور جغرافیا علوم اجتماعی محقق
۵۴ مریم رحیم زاده جغرافیا علوم اجتماعی لرستان
۵۵ سیده الهه عظیمی  حسابداری علوم اجتماعی ازاد اسلامی واحد اردبیل
۵۶ علیرضا سیاهی گردشگری علوم اجتماعی محقق
۵۷ پریسا گیلک گردشگری علوم اجتماعی محقق
۵۸ لیلا بدری گردشگری علوم اجتماعی محقق
۵۹ رویا حسنی گردشگری علوم اجتماعی سمنان
۶۰ سماءطهماسبی گردشگری علوم اجتماعی محقق
۶۱ نرگس نظر انداز مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۲ صغری ابش زاده مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۳ علی اظهری مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۴ نگین عباسی زارنجی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۵ هانیه ذوالفقارزاده مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۶ مارال صابونی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۷ سما خدا پناه اجیرلو مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی پیام نور مرکز اردبیل
۶۸ مریم شریفی راد مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۶۹ شاهین فتحی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی پیام نور اردبیل
۷۰ یاسمین قربانی مدیریت بازرگانی علوم اجتماعی محقق
۷۱ نسیم امیرپور اموزش ریاضی علوم پایه فرهنگیان گیلان پردیس بنت الهدی رشت
۷۲ زهرا ذوالفقار اموزش فیزیک علوم پایه پردیس علامه طباطبایی ارومیه
۷۳ رقیه جیره میرک اموزش فیزیک علوم پایه پردیس علامه طباطبایی ارومیه
۷۴ نفیسه عظیمی سرابی  ریاضیات و کاربردها  علوم پایه محقق
۷۵ ابراهیم رحیم زاده زمین شناسی علوم پایه محقق
۷۶ مائده اقامحمدزاده زمین شناسی علوم پایه محقق
۷۷ فاطمه امیری زمین شناسی علوم پایه محقق
۷۸ مهرناز رسولی زیست سلولی مولکولی علوم پایه محقق
۷۹ کیمیا شکاریان زیست سلولی ومولکولی علوم پایه محقق
۸۰ سودا پیغامی زیست شناسی علوم پایه پیام نور 
۸۱ امیرحسین حسینی زیست شناسی سلولی مولکولی علوم پایه محقق
۸۲ شعله جاهدی  زیست شناسی سلولی مولکولی علوم پایه پیام نور مرکز تالش
۸۳ رعنا صداقت زیست شناسی گیاهی علوم پایه محقق
۸۴ الناز رحمتی زیست گیاهی علوم پایه محقق
۸۵ صبا دروی اشکیکی  شیمی علوم پایه گیلان
۸۶ هما سوادی شیمی کاربردی علوم پایه مراغه
۸۷ محمد صادق ندیری نیری شیمی کاربردی علوم پایه محقق
۸۸ نشاط سلیمانی شیمی محض علوم پایه ایت الله العظمی بروجردی
۸۹ عفت مصطفوی شیمی محض علوم پایه پیام نور اردبیل
۹۰ زهرا نبی پور شیمی محض علوم پایه دامغان
۹۱ افسانه بیگ وردی فیریک علوم پایه محقق
۹۲ سمانه خالدی فیریک علوم پایه محقق
۹۳ الهام نعمتی فیزیک علوم پایه محقق
۹۴ فاطمه اروانی فیزیک علوم پایه محقق
۹۵ نگین قولی  فیزیک علوم پایه محقق
۹۶ پریان لطفی فیزیک علوم پایه محقق
۹۷ پریا نوخواه فیزیک علوم پایه محقق
۹۸ مهسا حسنی دباغی فیزیک علوم پایه محقق
۹۹ یلدا عالی مراد فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۰ محمد مهدی رسولی فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۱ شروین دادگر فیزیک علوم پایه محقق
۱۰۲ مهشید دانشیان  میکروبیولوژی علوم پایه ازاد اسلامی اردبیل
۱۰۳ عباس خندان اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان علامه امینی تبریز
۱۰۴ پارسا بهرامی اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز
۱۰۵ کوثر عطار نیا اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۱۰۶ رعنا یعقوبی اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۱۰۷ محمدرضا غفرانی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۱۰۸ رزا حسین زاده اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان بنت الهدی صدر اردبیل
۱۰۹ مهدیه نظری اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر اردبیل
۱۱۰ رامین کاتبی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۱۱۱ امین گلشن اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه طباطبایی اردبیل
۱۱۲ زینب کاویانی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی اردبیل
۱۱۳ سایه بهمنی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس فاطمه الزهرا تبریز
۱۱۴ زهرا محمدی افضل اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی اردبیل
۱۱۵ زهرا قاسم زاده ثمرین اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت ا لهدی اردبیل 
۱۱۶ مریم نیازی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت ا لهدی اردبیل 
۱۱۷ عرفان راجی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس علامه امینی تبریز
۱۱۸ شیدا مرداد ماهی اموزش ابتدایی علوم تربیتی بنت الهدی صدر اردبیل
۱۱۹ مصطفی امیدی اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۰ مجید جباری اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۱ امیر حسین سیرتی  اموزش ابتدایی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۲۲ رقیه خلفی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۳ محدثه اصغری اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۴ رضا رضایی اموزش ابتدایی علوم تربیتی فرهنگیان شهید مدرس سنندج
۱۲۵ فاطمه هوشمند اموزش ابتدایی علوم تربیتی بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۶ مهسا خیرخواه مقدم اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۷ زهرا رستمی اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی الصدر اردبیل
۱۲۸ زهرا محمدیان  اموزش ابتدایی علوم تربیتی پردیس بت الهدی الصدراردبیل
۱۲۹ هادی علی نژاد  اموزش ابتدایی  علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۳۰ مه تا مظفری اموزش تربیت بدنی علوم تربیتی پردیس شهید مطهری خوی
۱۳۱ طناز یوسف صدیق اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی صدر رشت
۱۳۲ هانیه حیدرزاده اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی رشت
۱۳۳ علی فرجی اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی فرهنگیان شهید مدرس سنندج
۱۳۴ حنانه سیلانی اموزش کودکان استثنایی علوم تربیتی پردیس بت الهدی الصدررشت
۱۳۵ زهرا طاهری اوغانی اموزش مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی پردیس بنت الهدی صدر رشت
۱۳۶ علی کفیلوی اموزش مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی  فرهنگیان شهید رجایی ارومیه
۱۳۷ علی اسدی راهنمایی و مشاوره علوم تربیتی فرهنگیان علامه باطبایی اردبیل
۱۳۸ شیما جهانی راهنمایی و مشاوره علوم تربیتی پردیس فرهنگیان بنت الهدی رشت 
۱۳۹ امیر رضا کوهی راهنمایی و مشاوره علوم تربیتی محقق
۱۴۰ صفا عابدی  بناب  روان شناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۱ مبینا اصغری  روان شناسی علوم تربیتی  غیر انتفاهی رشیدیه تبریز
۱۴۲ فاطمه شیرزاد  روانشناسی علوم تربیتی ارزاد اسلامی واحد اردبیل
۱۴۳ ایناز شهریور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۴ رقیه بیت اله زاده روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۵ صنم بهمن یار روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۶ سنا برزگر جلالی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۷ اسرین قادری روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۸ سپیده قهرمان پور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۴۹ خدیجه عیوض زاده روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۵۰ ملیحه الهقلی یاری روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز بناب 
۱۵۱ سمانه هاشمی چهره برق روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد نیر
۱۵۲ مبینا حسینی حداد روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۵۳ معصومه شهبازی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد اهر
۱۵۴ پریا امینی روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۵۵ فاطمه شهواری روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۵۶ اتنا محمدرضا روانشناسی علوم تربیتی بین المللی امام
۱۵۷ راستین خواجوی  روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۵۸ نگار  میرزایی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۵۹ فاطمه درویشی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد نیر
۱۶۰ هاجر خوش مزه روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۶۱ سید محمدمهدی میر افضلی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه گلستان
۱۶۲ ویدا سالک فروتن روانشناسی علوم تربیتی ازاد اسلامی تبریز
۱۶۳ الهه عطار زاده  روانشناسی علوم تربیتی پیام نور پارس اباد 
۱۶۴ معصومه خان علی اکبری روانشناسی علوم تربیتی رازی
۱۶۵ مهشید فتحی روانشناسی علوم تربیتی غیر انتفاهی میزان تبریز
۱۶۶ مینا میرزایی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۷ محمد مهدی میر افضلی روانشناسی علوم تربیتی گلستان
۱۶۸ نگار رجبی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۶۹ مهناز جوادپور روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۷۰ فاطمه زارع روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۷۱ سمیه دهقانی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۱۷۲ شکیلا جعفری  روانشناسی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۱۷۳ محیا برومند روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشهد 
۱۷۴ نگین جهانبخشی روانشناسی علوم تربیتی محقق
۱۷۵ سینا علی پور روانشناسی علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۱۷۶ صبا سلطان زاده روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز میاندواب
۱۷۷ سمیه رضائی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشگین شهر
۱۷۸ زهرا عبداللهی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحدسیه چشم چالدران
۱۷۹ پریسا تمرزاده اذر روانشناسی علوم تربیتی پیام نور واحد سیه چشمه
۱۸۰ سمیرا طالبی روانشناسی علوم تربیتی ازاد اسلامی ارومیه
۱۸۱ زهرا باباپور روانشناسی علوم تربیتی پیام نور نمین
۱۸۲  خاطره خلیلی نژاد روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۱۸۳ یگانه محمدی تهرودی روانشناسی علوم تربیتی ازاد کرمان
۱۸۴ زهرا طاعتی ورگه سران روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۱۸۵ زهرا ایمانی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۱۸۶ فاطمه کریمی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فسا
۱۸۷ زهرا حاجی زاده روانشناسی علوم تربیتی پیام نور
۱۸۸ نگین فلاحی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه ازاد اهر
۱۸۹ نگین بهمن روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مشگین شهر
۱۹۰ زهرا حیدریارچندانی روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه بجنورد
۱۹۱ مهنوش بابایی روانشناسی علوم تربیتی پیام نور مرکز ملایر
۱۹۲ الهه سادات صفوی روانشناسی علوم تربیتی گیلان
۱۹۳ سیده نفیسه طهماسبی روانشناسی علوم تربیتی    پیام نور مرکزی گرمی
۱۹۴ سعیده اصغری رولنشناسی علوم تربیتی ازاد اسلامی واحد ابهر
۱۹۵ سیده پریناز انتظاری  علم اطلاعات و دانش شناسی علوم تربیتی شهید مدنی اذربایجان 
۱۹۶ اسیا شهیم پر مهر علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۱۹۷ انا زارع برسیانی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۱۹۸ یلدا فتح اللهی علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور واحد نمین 
۱۹۹ رقیه فرقی یامچلو علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۲۰۰ زهرا فتحی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۱ ساناز رشیدی علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۰۲ نرجس جودت علوم تربیتی علوم تربیتی پیا نور 
۲۰۳ رقیه حقیری علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مشکین شهر
۲۰۴ شهلا میر احمدی علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۵ ندا همرنگ علوم تربیتی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۰۶ سودا اجری علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۷ فاطمه حسن زاده علوم تربیتی علوم تربیتی محقق
۲۰۸ یلدا محمدخانی حاجی خواجه لو علوم تربیتی علوم تربیتی آزاد اسلامی واحد اهر
۲۰۹ فاطمه برمکی علمدار علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز مشگین شهر
۲۱۰ سپیده جعفری علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۱۱ محمدمرادی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۲ پوریا فتحی علوم ورزشی علوم تربیتی ازادواحد اسلامی اردبیل 
۲۱۳ مریم اقبالی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۲۱۴ زهرا شعبانی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور اردبیل
۲۱۵ نوید خلیلی واحد علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۶ معصومه یوسفلو علوم ورزشی علوم تربیتی ازاد اسلامی واحداهر
۲۱۷ سمانه سهرابی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۸ نیما مولوی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۱۹ علی نصری اصل علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۲۰ علی جدی علوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۲۱ مریم میرحبیبی علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل
۲۲۲ سایه قاسمزاده علوم ورزشی علوم تربیتی پیام نور مرکزاردبیل
۲۲۳ مهری صالحی  علوم ورزشی علوم تربیتی  پیام نور مرکز بوکان
۲۲۴ مارال سیاه کوهیان عوم ورزشی علوم تربیتی محقق
۲۲۵ حمیدرضا زارعی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۶ سیده لیلا ذاکری مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۷ ساهره یزدانی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۸ نادیا نیک نام مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۲۹ مریم جعفری لاکه مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۰ معصومه ابکنار مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۱ فاطمه یوسفی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۲ محمدرضا کریمی مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۳۳ علی بابایئ مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۳۴ محراب فرامرزی مشاوره علوم تربیتی علامه طباطبایی اردبیل
۲۳۵ فاطمه مکارم مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۶ فاطمه فضلی مشاوره علوم تربیتی محقق
۲۳۷ نازنین گل محمدی  علوم مهندسی  فنی و مهندسی فناوری نوین نمین
۲۳۸ محمد رستم زاده معماری فنی و مهندسی محقق
۲۳۹ مهدی ورقیان مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۴۰ میلاد بایرامی مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۴۱ لیلا نصیری مهندسی برق فنی و مهندسی محقق
۲۴۲ مریم حاجی زاده مهندسی برق فنی و مهندسی پیام نور رشت
۲۴۳ امید ایمانی شام اسبی مهندسی برق  فنی و مهندسی محقق
۲۴۴ سعید پادیان مهندسی برق  فنی و مهندسی محقق
۲۴۵ مهرشاد یوسف زاده تبری مهندسی برق قدرت فنی و مهندسی پیام نور مرکزاردبیل
۲۴۶ شقایق رضایی مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۷ زهرا بلند اختر مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۸ محمد رضا شاهی  مهندسی شیمی فنی و مهندسی محقق
۲۴۹ رحیم پور امان مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۰ هادی میرزایی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۱ سجاد صمیمی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۲ نادیا اکبر زاده مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۳ امیررضا فتحی مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۴ فاطمه جهانی مقدم مهندسی عمران فنی و مهندسی محقق
۲۵۵ وحید اتش بار مهندسی عمران فنی و مهندسی ازاد اسلامی واحد گرمی
۲۵۶ منیره سیفی جگر کندی مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
۲۵۷ سالار اصغرنژاد مهندسی معماری فنی و مهندسی ارومیه
۲۵۸ ستایش عسگری مهندسی معماری فنی و مهندسی محقق
۲۵۹ فرزاد یوسفی مهندسی معماری فنی و مهندسی محقق
۲۶۰ رومینا اقاجانی مهندسی معماری فنی و مهندسی ازاد اسلامی واحد ابهر
۲۶۱ جعفر شیر علی زاده مهندسی مکانیک فنی و مهندسی دانشگاه بناب
۲۶۲ مهرشاد محمدی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی بزرگمهر قائنات
۲۶۳ سید مهدی وهاب زاده مهندسی مکانیک فنی و مهندسی محقق
۲۶۴ ایدا قاسمی - کشاورزی ازاد اردبیل
۲۶۵ احسان حسین زاده علوم دامی کشاورزی محقق
۲۶۶ مصطفی اکبری خباز علوم دامی کشاورزی محقق
۲۶۷ پوریافرخی علوم مهندسی باغبانی کشاورزی محقق
۲۶۸ ساناز ادینه علوم مهندسی باغبانی کشاورزی محقق
۲۶۹ نگین سلطانی علوم و مهندسی جنگل کشاورزی محقق
۲۷۰ زهرا ودادی علوم و مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۷۱ بنیامین مرسل پور علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی پیام نور مرکز اردبیل
۲۷۲ زهرا علیپور علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی محقق
۲۷۳ امین جهانگیری علوم و مهندسی صنایع غذایی کشاورزی محقق
۲۷۴ هاشم اعیادی مغانلو گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۵ سجاد ابراهیمی خراوان گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۶ حانیه سادات عزیزی گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۷ سید زهرا میر باقری گیاه پزشکی کشاورزی محقق
۲۷۸ فاطمه کابینی مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی محقق
۲۷۹ ایدا مهدویان مکانیزاسیون کشاورزی کشاورزی محقق
۲۸۰ پریسا مدبر مکانیک بیوسیستم کشاورزی محقق
۲۸۱ زهرا کرمی مهندسی اب کشاورزی گنبد کاووس
۲۸۲ امیرحسین تابش مهندسی اب کشاورزی محقق
۲۸۳ نگین امن زاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۴ توران امن زاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۵ نگار میرزایی مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۶ ایدا اسکندرزاده مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی کشاورزی محقق
۲۸۷ محدثه رزمی مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۸۸ شادی ارجمند مهندسی خاک کشاورزی محقق
۲۸۹ هومن بهزادی مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۹۰ رقیه موسی زاده مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۹۱ محمد قاسم خانعلی پور مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی کشاورزی محقق
۲۹۲ محمد حسین نظام دوست مهندسی صنایع غذایی کشاورزی دانشگاه بو علی سینا همدان
۲۹۳ رضاجوادی مهندسی صنایع مبلمان کشاورزی تربیت دبیر شهید رجایی تهران
۲۹۴ فاطمه صفائی مهندسی صنایع مبلمان کشاورزی دانشگاه ملایر
۲۹۵ فاطمه جهاندیده مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۶ فائزه محرمی مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۷ عرفان صدای اذر مهندسی طبیعت کشاورزی محقق
۲۹۸ زبیده عابدین زاده مهندسی علوم دامی کشاورزی منابع طبیعی مغان
۲۹۹ نسیم قبادی مهندسی فضای سبز کشاورزی محقق
۳۰۰ مهسا خان رضائی مهندسی فضای سبز کشاورزی محقق
۳۰۱ عرفان موسی پور  مهندسی ماشین های صنایع غذایی کشاورزی منابع طبیعی مغان
۳۰۲ مهسا برزگر خاص مهندسی مکانیزاسیون  کشاورزی محقق

 


CAPTCHA
دفعات مشاهده: 8075 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر