ورود به سایت

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 - 12:07 | 
ضمن آرزوی سلامتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، به اطلاع می‌رساند، ثبت‌نام وام‌های دانشجویی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ در سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) آغاز می‌شود. لذا دانشجویان متقاضی می‌توانند طبق توضیحات جدول زیر نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.
جدول نوع وام، مبلغ و زمان‌بندی اعطای وام‌های دانشجویی
ردیف نوع وام   مبلغ وام (میلیون تومان)   تاریخ شروع ثبت درخواست   تاریخ پایان ثبت درخواست
۱  وام تحصیلی
  -  مبالغ وام براساس مقطع تحصیلی می‌باشد.
 -  وام ویژه دکتری در قالب وام تحصیلی (به صورت ۶ ماهه) پرداخت می‌شود.
 -  مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متاهل حداکثر تا دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می‌باشد. 
  -  کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۲.۵
  -  کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۳
  -  دکتری تخصصی ناپیوسته: ۶.۵      
۱۴۰۱/۱۲/۱۵  ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۲  وام شهریه
  -  وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی در پرونده دانشجو ثبت می‌گردد.
 - دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند صرفاً از وام شهریه صندوق بهره‌مند شوند.  
 -   کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: ۱.۵
 -   کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته: ۳
 -   دکتری تخصصی ناپیوسته: ۶.۵
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۳ وام ودیعه مسکن متأهلی   -  شرایط، ضوابط، مبالغ و زمان شروع ثبت‌نام این وام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۴  وام ضروری   -  شرایط، ضوابط، مبالغ و زمان شروع ثبت‌نام این وام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نکات مهم:
-   با عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیلات دانشجویی منوط به ثبت‌نام و تشکیل پرونده (لینک راهنما) در سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) می‌باشد. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید نسبت به ثبت اطلاعات فردی (دانشجویان ورودی جدید) یا ایجاد مقطع تحصیلی جدید (دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده‌اند) و ثبت درخواست نوع وام در سامانه مذکور اقدام نمایند.
-   دانشجویان ورودی جدید و ورودی‌های گذشته که برای اوّلین بار اقدام به تشکیل پرونده یا ثبت مقطع جدید در سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان به آدرس (refah.swf.ir) می‌نمایند، صرفاً با ارائه‌ی نسخه جدید سند تعهدنامه دانشجویی (لینک دانلود) امکان دریافت وام را خواهند داشت.
-  طبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، اولویت استفاده از وام‌های دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کم‌بضاعت می‌باشد و شامل دانشجویان شاغل نمی‌شود.
-  پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه‌پرداز شاغل پس از بهره‌مندی دانشجویان غیرشاغل، در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه، امکان‌پذیر است.
-   به دانشجویانی که بعد از تاریخ اعلام شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه‌ی مدارک نمایند، وام تعلّق نمی‌گیرد.
-   تمامی وام‌ها در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت می‌باشد.
شماره تماس‌ها:
-  کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: آقای اصلانی (۰۴۵۳۱۵۰۵۶۱۵)، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: خانم اسلامی (۰۴۵۳۱۵۰۵۵۷۹)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: خانم نخستین (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۴۳)، کارشناس دانشکدۀ علوم: خانم حسنی‌سوقی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۴۴)، کارشناس دانشکدۀ علوم اجتماعی: خانم رضائی (۰۴۵۳۱۵۰۵۹۹۳)، کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی: خانم دلگشا (۰۴۵۳۱۵۰۵۷۰۵)، کارشناس پردیس دانشگاهی سبلان نمین: خانم قدیری (۰۴۵۳۲۳۲۳۶۲۲)، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین‌شهر: خانم میرزاده (۰۴۵۳۲۵۴۵۶۲۴)، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مغان: آقای عشایری (۰۴۵۳۲۷۱۵۶۷۴)، رییس ادارۀ رفاه دانشجویی: آقای نعمت‌اللهی (۰۴۵۳۱۵۰۵۲۹۱).
 


CAPTCHA